İçerik:

Zanaat

Zanaat Nedir?

Devamını Göster
Tanzim

Kelime anlamı olarak tanzim sıraya koyma, sıralama ve bir düzen verme ayrıca düzeltme gibi anlamlara gelmektedir.

Devamını Göster
Lala

Padişahın erkek çocuklarını (çelebi) eğitmekle sorumlu olan kişilere çelebi denir.

Devamını Göster
Çelebi

Padişahın erkek çocuklarına (şehzade) çelebi denilmektedir.

Devamını Göster
Şehremini

Şehremini, eski dönemlerde belediye yöneticisine verilen isimdir.

Devamını Göster
Berat

Türk Devletlerinde padişahın memur atamalarını yaptığını gösteren yazılı emirdir.

Devamını Göster
Müstemleke

Müstemleke sözlük anlamı olarak sömürge demektir. Bu kelime daha çok sömürülen devletler için kullanılmaktadır.

Devamını Göster
Bulat

Kazan Beyliğinde yer alan son Kazan Beylerinden birisidir.

Devamını Göster
Mükerrer

Sözlük anlamı olarak mükrerrer kelimesinin karşılığı tekrar eden ve yenileyen anlamına gelmektedir.

Devamını Göster
Erim

Bir şeye ulaşabilecek uzaklıkta, uzaklık anlamına gelen kelimedir.

Devamını Göster