Vatandaşlık Yürütme Test 3

Soru: 1

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması aşağıdakilerden hangisiyle ile düzenlenir?
Soru: 2

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez?
Soru: 3

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Soru: 4

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, yönetmelik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 5

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevleri arasında yer almaz?
Soru: 6

1982 Anayasası'na yöre, Devlet Denetleme Kurulunun başkan ve üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
Soru: 7

1982 Anayasası'nda 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının Yüce Divanda yargılanması durumunda süreç en geç kaç ay içinde tamamlanmalıdır?
Soru: 8

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliği ile aşağıdakilerden hangisi kaldırılmamıştır?
Soru: 9

1982 Anayasası'nda 2017 Anayasa değişikliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz?
Soru: 10

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı yardımcılarını aşağıdakilerden hangisi atar ve görevlerine son verir?
Soru: 11

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
Soru: 12

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliği ile aşağıdakilerden hangisinin Milli Güvenlik Kurulu üyeliğine son verilmiştir?

Benzer Testler