Vatandaşlık Yürütme Test 2

Soru: 1

1982 Anayasası'na göre, uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Soru: 2

Danıştay Kanunu'a göre, aşağıdakilerden hangisinin çıkarmış olduğu yönetmeliklerin yargısal denetimi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da yapılmaz?
Soru: 3

1982 Anayasası'na göre, Devlet Denetleme Kurulu idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak kurulmuştur?
Soru: 4

1982 Anayasası'nın 2017 değişikliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevleri arasında yer almaz?
Soru: 5

I Tüzük
II Yönetmelik
III Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
IV. Kanun hükmünde kararname

1982 Anayasası'nda 2017 Anayasa değişikliği ile yukarıdakilerden hangisi kaldırılmıştır?
Soru: 6

1982 Anayasası'na göre, Milli Güvenlik Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
Soru: 7

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Milli Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanı katılmadığında aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
Soru: 8

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 9

1982 Anayasası'nda 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikler yürürlük tarihi belirtilmediği durumda ne zaman yürürlüğe girer?
Soru: 10

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir?
Soru: 11

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı tarafından üst kademe yöneticilerinin atanması ve görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından düzenlenir?
Soru: 12

1982 Anayasası'na göre, savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı namına aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
Soru: 13

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanina vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına alt yetkileri kullanır?
Soru: 14

1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen bir konunun daha sonra kanunla düzenlenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 15

1982 Anayasası'nda 2017 Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 16

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması hâlinde kaç gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır?

Benzer Testler