Vatandaşlık Yürütme Test 1

Soru: 1

1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 2

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru: 3

1982 Anayasası'na göre, Milli Güvenlik Kurulunun gündemini ilgililerin önerilerini dikkate alarak belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru: 4

1982 Anayasası'na göre, aşağıdaki durumlardan hangisinde Cumhurbaşkanı üçüncü kez de seçilebilme imkanına sahip olur?
Soru: 5

I Kanun
II Cumhurbaşkanı kararnamesi
III Milletlerarası antlaşmalar


1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, yönetmelikler yukarıdakilerden hangilerine uygun olmak zorundadır?
Soru: 6

I Siyasi parti grupları
II Tek başına en son yapılan seçimde geçerli oyların yüzde beşini almış siyasi parti
III Birleşerek en son yapılan genel seçimde yüzde beş almış siyasi partiler
IX 100.000 seçmen


1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilir?
Soru: 7

1982 Anayasası'na göre, Genelkurmay Başkanını aşağıdakilerden hangisi doğrudan atar?
Soru: 8

1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?
Soru: 9

1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı aşağıdaki yargı organlarından hangisine üye seçemez?
Soru: 10

1982 Anayasası'nda 2017 Anayasa değişikliği ile en az kaç seçmen Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilir?
Soru: 11

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 12

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisinin çıkarmış olduğu yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı Anayasada açıkça belirtilmiştir?

Benzer Testler