Vatandaşlık Yasama Test 3

Soru: 1

Meclis Başkanlık Divanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi genel seçimlerle ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 3

I Yazılı soru
II Genel görüşme
III Meclis araştırması
IV Meclis soruşturması

Yukarıdaki Bakanları denetleme araçlarından hangilerinde özel bir komisyon kurulur?
Soru: 4

Yasama organının bir konuyu araya başka bir işlem girmeksizin; ilk-elden kendisinin düzenlemesine ne ad verilir?
Soru: 5

I Süreklidir.
II Mutlaktır.
III Cezai sorumsuzluk getirir.

1982 Anayasası'na göre, yukarıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığının özelliklerinden biridir?
Soru: 6

1982 Anayasası'na göre, TBMM'nin erken seçim kararı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 7

1982 Anayasası'na göre, halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
Soru: 8

1982 Anayasası'na göre, anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı taratından doğrudan onaylanıp yürürlüğe konulabilmesi için en az kaç milletvekilinin kabul oyu gerekir?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi Meclisin çalışma düzeni ile ilgili doğru bir bilgidir?
Soru: 10

1982 Anayasası'na göre, milletvekilliği statüsünü kazananların milletvekili yetkilerini kullanabilmeleri için aşağıdakilerden hangisini yapmış olmaları zorunludur?
Soru: 11

1982 Anayasası'na göre; aşağıdakilerden hangisinin milletvekili olma zorunluluğu yoktur?
Soru: 12

1982 Anayasası'na göre, Anayasa değişikliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Benzer Testler