Vatandaşlık Yasama Test 2

Soru: 1

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti gruplarının yapabileceği işler arasında yer almaz?
Soru: 2

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Meclise sunulan kesin hesap kanun teklifi ile ilgili genel uygunluk bildiriminde bulunur?
Soru: 3

2010 Anayasa değişikliği ile milletvekilliğini sona erdiren nedenlerden hangisi anayasadan çıkarılmıştır?
Soru: 4

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi genel seçimler ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda yapılan 2017 değişiklikleri ile Meclis'in görevleri arasında yer almıştır?
Soru: 6

1982 Anayasası'na göre, Meclisin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 7

1982 Anayasası'na göre, bir seçim döneminde Meclis'in 3 ay içerisinde ara seçim kararı alma zorunluluğunun ortaya çıkması için Meclis üyeliklerinden en az yüzde kaçında eksilme olması gerekmektedir?
Soru: 8

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden biri değildir?
Soru: 9

I İstifa
II Kesin hüküm giyme
III Kısıtlanma
IV Milletvekilliği ile bağdaşmayan işleri kabul etme
V Devamsızlık

1982 Anayasası'na göre, milletvekilliğini sona erdiren nedenlerden hangisinde kararın iptali için Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilir?
Soru: 10

Milletvekilliğini TBMM Genel Kurulunun aldığım karar Üzerine kaybeden milletvekili kaç gün içinde Anayasa Mahkemesine itiraz edebilir?
Soru: 11

1982 Anayasası'na göre, TBMM'nin tatilde veya ara vermede olduğu dönem içerisinde ani bir silahlı saldırı olması durumunda savunma amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Soru: 12

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'na göre, adaylığından önce veya sonra suç işledikleri iddiasıyla milletvekilleri ile ilgili adli işlem yapılamamasının istisnalarından biridir?

Benzer Testler