Vatandaşlık Yasama Test 1

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden değildir?
Soru: 2

I. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararları
II. TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi kararları
III. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararları
IV. Hükümetin gensoru yoluyla düşürülmesi kararları
V. TBMM'nin erken seçim kararı


Yukarıdaki Parlamento kararlarından hangisi ya da hangileri Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir?
Soru: 3

Yasamanın genelliği İlkesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
Soru: 4

Birleşim kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru: 5

Cumhurbaşkanının, TBMM'ye bir yasayı bir daha görüşülmek üzere geri göndermesinden sonra söz konusu yasanın TBMM tarafından aynen kabul edilmesi durumunda. Cumhurbaşkanının ne yapması gerekir?
Soru: 6

1982 Anayasası'nın mevcut biçimine göre hakkında af kanunu çıkarılmasının imkansız olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 8

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 10

TBMM Başkanının TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilmesi için kaç milletvekilinin talepte bulunması gerekir?
Soru: 11

Genel seçimler öncesinde görevlerinden çekilmek zorunda olan bakanlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru: 12

Bir yasama döneminde kanunlaşmayan tasarı ve teklifler bakımından geçerli olan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Benzer Testler