Vatandaşlık Yargı Test 3

Soru: 1

Aşağıdaki mahkemelerden hangisi, adli yargı içerisinde yer almaz?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesine bir kanunun esas açısından iptali için dava açmaya yetkili değildir?
Soru: 4

2017 Anayasa değişikliği dikkate alındığında Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinde görülen somut norm denetimi (itiraz yolu) ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi “hâkim ve savcılık teminatı” ile ilgili değildir?
Soru: 7

Yargıtay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 8

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili Kararlara karşı açılan iptal davaları, aşağıdaki yargı mercilerinden hangisi tarafından karara bağlanır?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi, idari yargı içerisinde yer alan mahkemelerden biridir?
Soru: 10

1982 Anayasası'nda 2017 değişikliği ile, aşağıdakilerden hangisi göreviyle ilgili suçlardan ötürü “Yüce Divan” sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanabilecek kişilerden biri değildir?
Soru: 11

Duruşmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 12

Sayıştay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 13

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili yanlış bir ifadedir?
Soru: 14

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı kararnamesi dışındaki kararlarına karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisine dava açılabilir?

Benzer Testler