Vatandaşlık Yargı Test 2

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi yetki ve kararları için söylenebilir?
Soru: 2

Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu husustaki denetim yöntemleri ve ayrılık hâllerinde anayasanın belirli kuralları çerçevesinde denetim sağlama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası'nda yüksek mahkemeler arasında sayılmıştır?
Soru: 4

2017 Anayasa referandumu ile Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın görevleri arasında sayılamaz?
Soru: 6

2017 Anayasa değişikliği ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 7

I Sulh hukuk mahkemesi
II Yargıtay
III Vergi mahkemesi
IV Ağır ceza mahkemesi


Yukarıdakilerden hangileri adli yargı içerisinde yer alır?
Soru: 8

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
Soru: 9

Anayasa Mahkemesinin Anayasa: değişikliklerinde iptal ve siyasi parti davalarında siyasi partinin kapatılmasına karar vermede toplantıya katılanların kaçta kaçı yeterlidir?
Soru: 10

2017 Anayasa değişikliği ile eski adı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olan kurulun değişiklikten sonraki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler