Vatandaşlık İdare Hukuku Test 1

Soru: 1

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi ara seçimle ilgili hükümlerden biri değildir?
Soru: 2

Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 3

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 4

Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 5

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgili yanlıştır?
Soru: 6

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme koşullarından biri değildir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi milletvekillerinin hukuki statüleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi siyasi parti grupları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez?
Soru: 12

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulamasının göstermek için çıkardıkları düzenleyici işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler