Vatandaşlık Anayasa Hukuku Test 2

Soru: 1

1982 Anayasası'na göre, savaş zamanlarında Başkomutanlık görevini aşağıdakilerden hangisi yürütür?
Soru: 2

Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez?
Soru: 3

1982 Anayasası'na göre 6 ayı geçmemek üzere ülkenin tamamında veya bir kısmında OHAL ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?
Soru: 4

1982 Anayasasına göre, Genelkurmay Başkanı kim tarafından atanır ve görevinden dolayı kime karşı sorumludur?
Soru: 5

2017 değişikliğiyle aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyeliğinden çıkarılmıştır?
Soru: 6

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından seçilmez?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi yürütme işlemlerinden biri değildir?
Soru: 8

1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan görevinden düşmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri en geç kaç gün içinde tamamlanır?
Soru: 9

1982 Anayasası'na göre, Başkomutanlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru: 10

1982 Anayasası'na göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
Soru: 11

I Anayasa Mahkemesi
II Danıştay
III Yargıtay
IV Uyuşmazlık Mahkemesi

Yukarıdaki yüksek yargı organlarından hangileri kendi görev alanı içerisinde tanımlı tek yargı organıdır?
Soru: 12

Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

Benzer Testler