Uluslararası Kuruluşlar Test 3

Soru: 1

Dünyada okur-yazar oranını yükseltmek ve var olan kültürel varlıkları korumak amacıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Aşağıdaki ülkelerden hangisi G-20 topluluğuna üye değildir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi BRICS ülkeleri olarak anılan, 2000'li yılların ekonomide en çok parlayan beş ülkesi içerisinde yer almaz?
Soru: 4

WHO kısaltmasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5

İnsanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıda ve tarımsal ürünlerin üretimini ve dağıtımını geliştirmek ve kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Şanghay 5'lisi olarak adlandırılan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne 2001 yılında katılan, 6. ve son üye ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler