Türkiye’nin Yer Şekilleri Test 2

Soru: 1

Aşağıda verilen olaylardan hangisi, diğerlerine göre daha sonraki bir jeolojik dönemde meydana gelmiştir?
Soru: 2

Fiziki haritalarda yükseltisi 500 metrenin altında olan yerler yeşil renk ile gösterilir.

Buna göre, Türkiye’de aşağıdaki yerlerden hangisi yeşil renk ile gösterilmez?
Soru: 3

Türkiye’de dördüncü jeolojik zamanda buzullaşmaya uğrayan dağlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Soru: 4

Yukarıdaki haritada, hangi dağın yeri yanlış gösterilmiştir?
Soru: 5

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan alanlardaki ovalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Soru: 6

Obruklar, yer altındaki boşlukların tavan kısımlarının çökmesiyle oluşan derin kuyulardır.

Türkiye’nin yer yapısı göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen numaralı yerlerden hangisinde bu tür şekillerin daha yaygın olduğu söylenebilir?
Soru: 7

- Çukurova
- Çarşamba Ovası
- Büyük Menderes Ovası

Yukarıdaki ovaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8

Yıl boyunca erimeden kalan karlara toktağan kar (kalıcı kar) denir.

Soru: 9

Aşağıdaki ovalardan hangisinin tarımsal faaliyet yönüyle ülke ekonomisine katkısı daha azdır?
Soru: 10

- Kızılırmak nehrinin alüvyonlarını denizde biriktirmesi sonucu oluşmuştur.
- Pirinç, mısır, tütün, sebze ve meyve tarımı yapılır.
- Üzerinde küçük alüvyal set gölleri yer alır.
- Nemli ve ılıman iklime sahiptir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen delta ovası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11

Küçük Menderes ırmağının havzasını kuzeyden ve güneyden sınırlayan dağlar, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Soru: 12

Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gölleri ile birçok delta ovasında irili ufaklı lagün göllerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi birinci derecede etkili olmuştur?

Benzer Testler