Türkiye’nin Yer Şekilleri Test 1

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi, IV. jeolojik devirde Türkiye’de meydana gelen olaylardan biri değildir?
Soru: 2

Yukarıdaki şekilde kıvrılma sonucu oluşan yer şeklinin yapısı gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşmuş dağlara örnek olarak gösterilebilir?
Soru: 3

Türkiye’nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında

I. buzullaşma
II. akarsular
III. dağ oluşumu
IV. rüzgârlar

gibi iç ve dış kuvvetlerden hangileri daha fazla etkili olmuştur?
Soru: 4

Yukarıda oluşum aşamaları gösterilen yeryüzü şeklinin en yaygın olduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5

Bir Türkiye fiziki haritasında İç Anadolu Bölgesi’nde sarı renklerin geniş alan kapladığı görülmüştür.

Bu durum, bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi, haritada taralı olarak gösterilen alanlara ait özelliklerden biri değildir?
Soru: 7

Yukarıdaki haritada gösterilen dağların hangisi üzerinde kayak merkezleri yoktur?
Soru: 8

Yazın hayvanları otlatmak ve dinlenmek amaçlı yüksek ve serin yerlere çıkılır. Buralar bir dağ olabildiği gibi plato da olabilir. Çıkılan yerlerde yapılan etkinliğe ise yaylacılık denir.

Buna göre, aşağıdaki platolardan hangisi yaylacılık faaliyetinin yaygın olarak yapıldığı yerlerden biridir?
Soru: 9

Yukarıdaki haritada gösterilen ovalardan hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
Soru: 10

Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanlarda bulunan beş kişi bulunduklan yöredeki yerşekilleriyle ilgili bilgiler vermektedirler.
I. Kişi; Bulunduğum yöredeki kıyılarda girinti çıkıntı fazladır.
II. Kişi: Bulunduğum yöredeki akarsular kıyıda biriktirme yaparak delta ovası oluşturmuştur.
III. Kişi: Bulunduğum yörede akarsular tarafından aşındırılmış yüksek düzlükler yer alır.
IV. Kişi: Bulunduğum yörede kıyı önlerinde dik falezler oluşmuştur.
V. Kişi: Bulunduğum yöredeki akarsular eğimi az olan vadilerde kıvrımlar yaparak akarlar.

Kaç numaralı alandaki kişi, bulunduğu yerle ilgili yanlış bir bilgi vermektedir?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ovalarının genel özelliklerinden biri değildir?
Soru: 12

Aşağıdaki ovalardan hangisi, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almaz?

Benzer Testler