Türkiye’nin İklimi Test 2

Soru: 1

38° Kuzey enleminde yer alan Konya’dan ocak ayında 41° Kuzey enleminde yer alan Samsun’a gelen bir kişi geldiği yerdeki sıcaklık ortalamasının daha yüksek olduğunu görmüştür.

Bu durum, Samsun’un aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanmaktadır?
Soru: 2

Ocak ayında yukarıdaki haritada numaralandırılan noktaların hangisinden ok yönünde hareket edildiğinde, sıcaklığın artması beklenir?
Soru: 3

Erzurum’un yıllık ortalama gerçek sıcaklığı 6.0 °C, indirgenmiş sıcaklığı 15.0 °C dir.

Yalnızca bu bilgilerden yararlanılarak Erzurum’la ilgili;

i. yükseltisi
II. yer yapısı
III. yağış miktarı
IV. temmuz ayı sıcaklığı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Soru: 4

Yukarıda bazı il merkezlerinin ocak ayı ortalama sıcaklıkları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen merkezlerin sıcaklıklarının farklı olması enlem etkisiyle açıklanamaz?
Soru: 5

Yukarıda haritada Türkiye’nin temmuz ayı indirgenmiş sıcaklık haritası gösterilmiştir.

Haritadaki bilgilere göre, aşağıdaki kentlerden hangisinin indirgenmiş sıcaklık değeri yanlış verilmiştir?
Soru: 6

Batı Karadeniz kıyılarında kış sıcaklıktan Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha düşüktür.

Bu durum, Batı Karadeniz kıyılarının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de sıcaklığın enleme göre değiştiğine bir örnek değildir?
Soru: 8

Van, deniz seviyesinden 1660 metre yüksekte yer almaktadır.

Van’ın ocak ayı sıcaklık ortalaması -4 °C olduğuna göre, deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç derece olur?
Soru: 9

Türkiye Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer aldığı için dağların güney yamaçları güneşe dönüktür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu özelliğin bir sonucu olarak Türkiye’deki dağların güney yamaçlarında görülebilecek durumlardan biri değildir?
Soru: 10

Aşağıdaki kentlerin hangisinde yıl içerisinde sıcaklıkların O °C’nin altında olduğu günler daha fazladır?
Soru: 11

Atmosferde bağıl nemin fazla olduğu yerlerde bulutlanma da fazladır. Bu yerlerde gün içinde havada aşın ısınma ve soğuma görülmez. Bu nedenle böyle yerlerde günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olur.

Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı diğerlerinden daha azdır?

Benzer Testler