Türkiye’nin İklimi Test 1

Soru: 1

I. Tarım ürünü çeşitliliği
II. Toprak tipleri çeşitliliği
III. Ulaşım hizmetleri çeşitliliği
IV. Yerşekillerinin engebeli yapısı

Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin oluşmasında Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görülmesinin etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
Soru: 2

“Türkiye; yaz mevsiminde güneyden gelen sıcak ve kuru hava kütlelerinin, kış mevsiminde ise kuzeyden gelen soğuk karakterli hava kütlelerinin etkisinde kalmaktadır:” diyen bir araştırmacı bu duruma neden olarak

Türkiye’nin;

I. matematik konumu
II. etrafındaki denizlerin etkisi
İH. dağların uzanış biçimi

IV. farklı kıtalarda toprakların bulunması

durumlarından hangilerini gösterebilir?
Soru: 3

Türkiye’de genelde kıyı ile iç kesim arasında iklim özellikleri büyük farklılıklar gösterir. Ancak Kıyı Ege Bölümü’nde bu farklılıklar daha azdır.

Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Türkiye’de aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülebilmesini sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5

Türkiye’nin aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisi, matematik konumunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de bakı faktörünün iklim üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?
Soru: 7

Aşağıdaki dağlardan hangisi bulunduğu yörenin kıyı ile iç kesimleri arasında sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağış faktörlerini etkileyerek iklimin değişmesine daha az neden olur?
Soru: 8

Sinop’tan Mersin’e doğru aynı boylam üzerinde hareket eden bir araştırmacı sıcaklığın düzenli bir şekilde artış göstermediğini tespit etmiştir.

Bu durumu oluşturan temel neden, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Akdeniz kıyılarında yıllık sıcaklık farkı 18-19 °C iken bu değer Doğu Anadolu’da 33 °C’yi bulmaktadır.

Bu durumun ortaya çıkmasında bölgelerin,

I. Ortalama yükseltileri II. Denize olan uzaklıklan III. Yüzölçümleri IV. Doğal bitki örtüleri

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
Soru: 10

Yapılan meteorolojik gözlemlere göre hafta başından itibaren kuzeybatı bölgelerinden başlayarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecektir.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde hava sıcaklığının daha önce düşmeye başlaması beklenir?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değiştiğine bir kanıt olarak gösterilemez?
Soru: 12

Türkiye’de dağların güney yamaçlan kuzey yamaçlarından daha sıcaktır. Karadeniz Bölgesi’nde kıyıya paralel uzanan dağların yukarda anlatılan durumun tersine, kuzey yamaçlarının daha sıcak olduğu gözlenmektedir.

Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Benzer Testler