Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Test 2

Soru: 1

Yaz mevsiminin kurak olduğu alanlarda tarımda sulama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun giderildiği yerlerde;
- nadas tarımı sona erer.
- tarım iklime bağlılıktan kurtulur.
- ürün çeşidi artar.
- verim artışı sağlanır.

Buna göre, Türkiye’deki bütün tarım alanlarında sulama sorunu çözülmüş olsa aşağıdaki yerlerden hangisinde yukarıda sözü edilen durumlarda önemli bir değişme olması beklenmez?
Soru: 2

Aşağıdaki ürünlerden hangisi, yağ sanayisinde hammadde olarak kullanılmamaktadır?
Soru: 3

Çabuk bozulabilen tarım ürünlerinin toplandıktan hemen sonra işlenmesi gerektiği için bu tür ürünleri işleyen fabrikalar tarım alanlarına yakın yerlere kurulurlar.

Buna göre;

I. şekerpancarı
II. pamuk
III. çay
IV. buğday

ürünlerinden hangilerini işleyen fabrikaların yukarıda sözü edilen nedenden dolayı, üretim alanlarına yakın kurulması gerekir?
Soru: 4

Yukarıdaki haritada Türkiye’deki tütün ekim alanlan gösterilmiştir.

Tütün ekim alanlarını haritadan yararlanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Soru: 5

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ekonomik olarak sadece kıyı bölgelerimizde yetiştirilen bir ürün değildir?
Soru: 6

Bu sene ilkbahar mevsiminde düşük sıcaklığa bağlı oluşan don olayı verimin düşük olmasına neden oldu. Yeterince gübreleme ve ilaçlama da yapamayınca üretim iyice azaldı. Ayrıca piyasada oluşan düşük fiyat iyice zarar etmeme neden oldu.

Yukarıda durumunu anlatan çiftçinin hangi yörede ve hangi tarım ürününü yetiştirdiği söylenebilir?
Soru: 7

Özellikle kıyı bölgelerinde sanayi bitkileri üretiminin yaygınlaşmasıyla buğday başta olmak üzere tahıl tarımına ayrılan alanlar azalmıştır. Üretim alanlarının daralmasına rağmen, verimin artması nedeniyle üretim miktarında azalma olmamıştır.

Buna göre buğday verim inin artmasında;

I. sulama olanaklarının artması
II. tohum ıslahı
III. pazar alanlarının daralması
IV. gübre kullanımının yaygınlaşması
V. çiftçi sayısındaki azalma

durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
Soru: 8

Yukarıdaki haritada, işaretli olan ve eskiden beri buğday, arpa, mercimek gibi ürünlerin yetiştirildiği alanda son yıllarda pamuk, ayçiçeği, sebze gibi ürünler yetiştirilmektedir.

Tarımı etkileyen faktörler göz önüne alındığında, bu yörede aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olduğu söylenebilir?
Soru: 9

Türkiye’de eğimin ve yükseltinin fazla olması makineleşmeyi sınırlandırmıştır. Bu tür arazilerde tarımda insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç devam etmektedir.

Haritada gösterilen alanlardan hangisi yukarıda anlatılan duruma örnek olarak gösterilebilir?
Soru: 10

Yaz mevsimi kurak geçen bir bölgede aşağıdaki etkinliklerden hangisi güçleşir?
Soru: 11

- Yıllık yağış miktarının fazla
- Yazlar serin kışlan ılık
- Arazi yapısı eğimli
- Yıkanmış toprak

özelliklerine sahip alanlarda yetişen bir tarım ürünün, haritada işaretli olan alanlardan hangisinde daha yoğun tarım yapılabilir?

Benzer Testler