Türkiye’nin Coğrafi Konumu Test 4

Soru: 1

Türkiye’nin gerçek alanı 814.578 km2, izdüşüm alanı ise 780.576 km2 dir. Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasında farkın fazla olmasında;

I. dağlık ve engebeli olması
II. orta kuşakta yer alması
III. üç tarafının denizlerle çevrili olması
IV. hem Asya hem de Avrupa kıtasında topraklarının bulunması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Soru: 2

40° Doğu meridyeni ile 41° doğu meridyeni arasındaki mesafenin Türkiye’nin güneyinde, kuzeyine göre daha uzun olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Soru: 3

Türkiye’nin Kuzey Yarımküre’de yer aldığına;

I. Güneyden gelen rüzgârların sıcaklığı artırması
II. Kuzeye gidildikçe gece-gündüz arasındaki zaman farkının artması
III. Kış mevsiminin yaz mevsiminden daha yağışlı geçmesi

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
Soru: 4

Dünya tarihinde etkili olan Hitit, Urartu, Frigya, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri Anadolu topraklarında hüküm sürmüştür.

Bu durumun ortaya çıkmasında, Türkiye’nin aşağıdaki coğrafi konum özelliklerinden hangisi daha fazla etkili olmuştur?
Soru: 5

Türkiye’nin her yerinde bir tek ortak saat kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Yukarıdaki haritada gösterilen enlem ve boylam derecelerine bakılarak, Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılamaz?
Soru: 7

Yukarıda Ankara'nın coğrafi koordinatları gösterilmiştir.

Yalnızca haritadaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Soru: 8

Ülkemizde güneşin en erken ve en geç doğduğu kentler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Soru: 9

Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi üzerinde eksen eğikliğinin etkili olduğu söylenemez?
Soru: 10

Aşağıdaki enlem ve boylamlardan hangisinin Türkiye’nin sınırları içerisinden geçtiği söylenemez?
Soru: 11

Yukarıda Türkiye üzerinden geçen bazı enlem ve boylam dereceleri gösterilmiştir.

Buna göre, Denizli’nin matematik konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Benzer Testler