Türkiye’nin Coğrafi Konumu Test 2

Soru: 1

Yukarıdaki haritaya göre, 21 Aralık tarihinde;

I. En uzun gündüzün yaşandığı
II. Aynı boydaki cisimlerin gölge boyunun en uzun olduğu
III. Güneş’in en erken battığı

merkezler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Soru: 2

Aşağıdaki merkezlerden hangileri arasında Güneş’in doğuş vakitleri arasındaki fark daha fazladır?
Soru: 3

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
Soru: 4

Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisi ile olan kara sınırı diğer ülkelere göre daha önce belirlenmiştir?
Soru: 5

Türkiye ile ilgili;

- Aktif fay hatları üzerindedir.
- Yükseltisi batıdan doğuya doğru artar.
- Doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kara sının vardır.
- Orta kuşakta yer alır.

özelliklerinin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?
Soru: 6

Yukarıdaki X ile gösterilen haritada

I. matematik konumu
II. Ekvator’a olan uzaklığı
III. deniz seviyesinden yüksekliği
IV. başlangıç meridyeniyle arasındaki zaman farkı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Soru: 7

Rize ve Bingöl il merkezinde yerel saatin aynı olması, aşağıdakilerden hangisinin aynı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
Soru: 8

Yüzey şekilleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara gerçek alan, yükseklik ve çukurluklar dikkate alınmadan her yer düz kabul edilerek hesaplanan alana ise izdüşüm alan denir.

Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark daha fazladır?
Soru: 9

Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden kalkan uçaklar doğuya doğru aynı hızda ve aynı yükseltide hareket ederlerse hangisi başlangıç noktasına daha geç ulaşır?
Soru: 10

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada konumunda olmasının aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
Soru: 11

Yukarıdaki haritada I numaralı yerin saatin 13.00 olduğu bir anda, II ve III numaralı noktalarda yerel saati sırasıyla kaçtır?

Benzer Testler