Türkiye’nin Coğrafi Konumu Test 1

Soru: 1

Yukarıdaki coğrafi koordinatları verilen merkezlerin hangisinden kuzeydoğu yönünde hareket edilirse Ankara’ya ulaşılır?
Soru: 2

Türkiye’nin matematik konumunun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
Soru: 3

Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle arasındaki kara sınırı en uzundur?
Soru: 4

Yukarıdaki haritada bazı merkezlerin coğrafi koordinatları gösterilmiştir.

Bu merkezlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 5

Dünya, yukarıdaki şekilde gösterilen konumdayken Türkiye’de aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanması beklenmez?
Soru: 6

Yukarıdaki haritada gösterilen kentlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Kuzey Yarımküre’de ve orta kuşakta yer almasının bir sonucu değildir?
Soru: 8

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan çizgisel hız, kutuplara gidildikçe azalır.

Buna göre, harita üzerinde verilen merkezlerden hangisinde çizgisel hız daha azdır?
Soru: 9

Yükseltisi 500 metrenin altında olan ovalar haritalarda yeşil renkle gösterilmektedir.

Buna göre;

I. Konya
II. Ergene
III. Iğdır
IV. Sakarya

ovalarından hangileri, fiziki haritada yeşil renk ile gösterilir?
Soru: 10

29° Doğu meridyeni üzerinde yer alan İstanbul’da yerel saat 14.30 iken 44° Doğu meridyeni üzerinde yer alan Iğdır’da yerel saat kaçtır?
Soru: 11

Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri ile 26° - 45° Doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Buna göre, Türkiye’nin dünya üzerinde bulunduğu yer aşağıdaki şekillerden hangisinde gösterilmiştir?

Benzer Testler