Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Test 4

Soru: 1

Aşağıda, coğrafi bölgelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 2

İç Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?
Soru: 3

Karadeniz Bölgesi’nde aşağıdaki sanayi faaliyetlerinden hangisi gelişmemiştir?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri için söylenemez?
Soru: 5

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Akdeniz Bölgesi’nde olduğu gibi yazlar kurak, kışlar yağışlı geçmektedir. Buna rağmen turunçgil üretiminin Akdeniz’deki kadar yoğun olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde, yerşekillerinin ortalama yükseltisi ve engebeliliği diğerlerine göre daha fazla olduğu için tarım alanlarının oranı daha azdır?
Soru: 7

I Doğu Karadeniz
II Yıldız Dağlan
III Konya
IV Yukarı Sakarya
V Orta Karadeniz

Yukarıdaki bölümlerin hangilerinin tarımsal nüfus yoğunlukları arasındaki fark daha fazladır?
Soru: 8

- Ülkemiz topraklarının % 20’sini kaplar.
- Bölgede tahıl ve şekerpancarı tarımı başta gelir.
- Küçükbaş hayvancılık yaygındır.
- Türkiye’de lüle taşının çıkarıldığı tek bölgedir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde, yıllık yağış miktarı fazla olmasına rağmen tarımsal faaliyetler yeterince gelişememiştir?
Soru: 10

I. Tarım ürünlerinin geç olgunlaşması
II. Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması
III. Yıllık ortalama yağış miktarının İç Anadolu Bölgesi’nden fazla olması
IV. Sıcaklık ortalamasının düşük olması

Yukarıdakilerden hangileri Doğu Anadolu’nun yüksek bir bölge olmasının neden olduğu olumsuz sonuçlardan değildir?
Soru: 11

Akdeniz Bölgesi’nde dağların denize paralel uzanmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?
Soru: 12

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin benzer özelliği değildir?
Soru: 13

- Ormanların geniş yer tutmasından dolayı kereste fabrikaları yoğundur.
- Demir-çelik sektörüyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.
- Pirinç üretiminde önemli bir paya sahiptir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler