Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Test 3

Soru: 1

Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde yerşekillerinin etkisi daha fazladır?
Soru: 2

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde enlem farkı daha fazladır?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’nde yer alan turizm alanlarından biri değildir?
Soru: 5

Karadeniz Bölgesi’nin önemli yüzey şekillerini, doğu-batı yönünde denize paralel uzanan kıvrım dağları oluşturmaktadır.

Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nin yüzey şekillerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden değildir?
Soru: 7

Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisinde yerşekillerinin etkisi yoktur?
Soru: 8

- Kıyı ile iç kesim arasındaki bağlantı Çubuk Geçidi ile sağlanır.
- Karstik ovalar geniş alan kaplar.
- Yılda birden fazla ürün alınabilir.
- Göl bakımından zengindir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen bölüm, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi’nin benzer özelliklerinden biri değildir?
Soru: 10

Soru: 11

Kuru tarım yönteminin uygulandığı yörelerde bazı yıllarda yağışın azalması tarım ürünlerinin verimini ve kalitesini düşürür.

Bu durum, aşağıda verilen bölümlerden hangisinde daha belirginleşmiştir?
Soru: 12

Türkiye’de toprak erozyonu en fazla Doğu Anadolu,
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.

Bu duruma yol açan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13

İç Anadolu Bölgesi etrafı dağlarla çevrili, yüzey şekilleri sade ve yağış miktarı az olan bir bölgedir.

Buna göre, İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Benzer Testler