Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Test 2

Soru: 1

- Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
- Kışlar uzun ve sert geçmektedir.
- Yıllık yağış miktarı azdır.

Yukarıda bazı iklim özellikleri verilen bölge, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Konya Bölümü’nde yerşekillerinin sade olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Soru: 3

Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bütün mevsimlerin yağışlı olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkilidir?
Soru: 4

I. Orta Karadeniz
II. Doğu Karadeniz
III. Kıyı Ege
IV. Adana
V. Batı Karadeniz

Yukarıda verilen bölümlerin hangilerinde delta oluşumu daha zordur?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisinde, İç Anadolu’daki volkanik dağlar bir arada verilmiştir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi. Doğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden biri değildir?
Soru: 7

I. Haymana
II. Cihanbeyli
ill. Taşeli
IV. Obruk
V. Uzunyayla

Yukarıda Türkiye’nin bazı platolan verilmiştir.
Bunlardan hangileri Konya Bölümü’nde yer alır?
Soru: 8

Ege Bölgesi aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaz?
Soru: 9

Doğu Karadeniz Bölümü’nde yöreler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklar görülürken Güney Marmara Bölümü’nde bu tür farklılıkların az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10

Akdeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi doğal koşullar dikkate alınarak karşılaştırıldığında, Ege Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 11

Adana Bölümü’nde nüfusun Antalya Bölüm üne göre daha yoğun olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Soru: 12

Aşağıdakilerden hangisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak üretilen ürünler birlikte verilmiştir?

Benzer Testler