Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Test 1

Soru: 1

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde ekili-dikili toprakların oranı daha azdır?
Soru: 2

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki toplam üretiminde Orta Fırat Bölümü’nün payı diğerlerine göre daha fazladır?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Menteşe Yöresi ve Hakkari Bölümü için ortak bir özellik değildir?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden biri değildir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisinde, Doğu Anadolu’da en çok üretilen ürünler birlikte verilmiştir?
Soru: 6

Türkiye’de ormanların oran olarak en fazla ve en az yer tuttuğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Soru: 7

Adana Bölümü ile Antalya Bölümü karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 8

Türkiye’de İç Anadolu’da küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Bu durum üzerinde etkili olan temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi, İç Anadolu Bölgesi’ni özelliklerinden biri değildir?
Soru: 10

Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve Ege kıyılarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile yerşekillerinin uzanışı arasında bir ilişki yoktur?
Soru: 11

Marmara Bölgesi’nde birçok sanayi kolu gelişmiş durumdadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu bölgede gelişen sanayi kollarından biri değildir?
Soru: 12

Coğrafi bölümün çeşitli yöreleri arasında yetiştirilen tarım ürünleri bakımından farklılıklar görülebilir.

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde bu farklılık diğerlerine oranla daha belirgindir?
Soru: 13

I. Doğal limanların fazla olması
II. Kıyı kentlerin hinterlandının geniş olması
III. Kaplıcaların yaygın olması
IV. Kıyı uzunluğunun fazla olması

Yukarıda verilenlerden hangileri Ege Bölgesi’nde dağların denize dik uzanışının etkileri arasında gösterilemez?

Benzer Testler