Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Test 2

Soru: 1

Türkiye’de aşağıdaki durumlardan hangisi nüfus artış hızının fazla olmasının sonucunda meydana gelmemiştir?
Soru: 2

Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfus artışı üzerinde şehrin ekonomik yapısı fazla etkili olmamıştır?
Soru: 3

Türkiye’de doğurganlık oranı üzerinde nüfusun eğitim düzeyinin etkisi fazladır. Örneğin; okur yazar olmayan kadın başına düşen doğum sayısı 4,6 iken yüksekokul mezunu olanlarda bu sayı 1,6 dır.

Buna göre, haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde kadın başına düşen doğum sayısının daha az olması beklenir?
Soru: 4

Aşağıda verilen durumlardan hangileri, Türkiye nüfusu ile ilgili varılabilecek doğru bir yargı değildir?
Soru: 5

- Üretici konumda olmayan 0-14 ile 65 ve üzeri yaş grubuna —---- denir.
- İstanbul’da erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından —-----.
- Türkiye’de nüfus artış oranı ----— .
- Nüfusun yaş ortalaması ---- .
- Göç veren illerde erkek nüfus, kadın nüfusta ---- .

Yukarıda Türkiye nüfusuyla ilgili verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere bilginin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Soru: 6

Yukarıdaki haritada kıyı kesimlerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı alanlar verilmiştir.

Hangi alanlardaki nüfus yoğunluğunun temel nedeni, o bölgede sanayi faaliyetleri değildir?
Soru: 7

Türkiye’de nem ve yağışın fazla olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu genelde fazladır.

Haritada verilen yerlerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilemez?
Soru: 8

Yukarıdaki şemada Hakkari ilinde nüfusun az olması, ekonomik faaliyetlerin gelişmemesi ve dışarıya olan göçün fazla olmasına neden olan faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
Soru: 9

Yukarıdaki grafikte Türkiye’nin 1935-2007 yılları arasındaki nüfus artış hızı verilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre,

I. nüfus artış hızının bazı yıllar artıp bazı yıllar azaldığı,
II. 2007 yılında nüfus artış hızının %o15 ten az olduğu,
III. 1940-1945 yılları arasında nüfus miktarının azaldığı,

IV. nüfus artış hızının fazla olduğu dönemlerde yurt dışından göç alındığı

yorumlarından hangisine ulaşılamaz?
Soru: 10

Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanlardan hangisinde nüfusun seyrek olmasında;

- yerşekillerinin dağlık ve engebeli
- iklim şartlarının elverişsiz
- sanayinin gelişmemiş
- ulaşımın gelişmemiş

olmasının etkisi vardır?

Benzer Testler