Sözcükte Anlam Test 4

Soru: 1

İstanbul Boğazı'nın altından geçen Marmaray için hazırlanan ilk projede yarımadada kazılması en kolay yerin Yenikapı olduğu planlanmıştı. 19. yüzyılın başlarına kadar faaliyette olan Lykos Deresi'nin denize döküldüğü bu alanın zaman içinde dolduğu sanılıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Bu parçadaki altı çizili sözün parçaya kattığı anlam ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?
Soru: 2

“Dokunmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Kapıyı açmak için parmağımızın zile dokunmasını bekliyordu." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 3

“Söylemek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz (değişmece) anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 4

I. Cambazın ip üstündeki oyunu, seyircilerin nefesini kesti.
II. Kolbastı, Trabzon yöresine özgü bir halk oyunudur. III. Olimpiyat Oyunları, bu yıl Londra'da gerçekleştirilecek.
IV. Şapkadan tavşan çıkarma, sihirbazların vazgeçemedikleri bir oyundur.
V. Zeybek oyunu, ağırbaşlılığın ve gururun simgesidir.

“Oyun” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
Soru: 5

Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetmeye yer verilmemiştir?
Soru: 6

Yazar, tüm zamanını geçmişin sanat anlayışını sürdürmek için harcıyor. Sanatının bu şekilde geleceğe uzanabileceğini düşünüyor. Ancak eski çamlar bardak oldu çoktan.

Bu parçada geçen “eski çamlar bardak oldu” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirmeye başvurulmamıştır?
Soru: 8

Her sabah işe gitmeden önce arabanızın motoruna iki avuç çamurlu su dökseniz arabanızın performansı nasıl olur? Çalışan motor kısa süre içinde berbat ve işlevini yapamaz hâle gelir. Olumsuz düşünceler de aklımızda kaldığı sürece aynı etkiyi yapar. Olumsuz düşünceler, zihinsel işlevlerimiz üzerinde yıpranma yaratır.

Bu parçaya göre;

I. Araba,
II. Çamurlu su,
III. Akıl,
IV. Olumsuz düşünce,

ögelerinden hangileri arasında benzetme yapılmıştır?
Soru: 9

“Toplantıda, bu konudaki görüşlerini açık bir dille anlattı.”

cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
Soru: 10

Gökyüzü bulutluydu ve denizi seyretmek için çıktığımız tepe rüzgârlıydı. Denizin üzerine yaşlı çınar ağacının eşsiz gölgesi vuruyordu. Ay ışığı hayranlıkla selamlıyordu eşsiz yıldızları. Çınar ağacının yapayalnız hâli hepimizi derinden etkilemişti. Yere dökülen yapraklar bile terk etmişti. Bu yapraklar o kadar sarıydı ki sanki büyük bir yangının alevleri ormanın her tarafını sarmış ve bütün ağaçlar büyük birer meşale gibi bu bulutlu sonbahar göğünün altında sessiz sessiz yanıyordu. Bu yangın sonrasında ise geriye bir tek yaşlı çınar ağacı kalmıştı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Benzer Testler