Sözcükte Anlam Test 3

Soru: 1

“Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Bu iş sana düşer.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "patlamak" sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 3

Düşünen her insanımız gibi ben de hayatımızın değişmesi için sabırsızdım. Fakat canlı hayata, yaşayan ve duyan insana, cansız madde karşısındaki bir mühendis gibi değil, bir kalp adamı olarak yaklaşmayı isterdim.

Yukarıdaki parçada geçen "kalp adamı" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Bir hastane dönüşü sandviç almak için elini cebine attığı anda, herkesi bir gün kavrayacak olan karanlık onu da kavradı.

Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 5

Şairler, duyduklarını anlatırken salt somut sözcüklerle yetinmez, soyut sözcüklerden de yararlanırlar.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, soyut anlamlı sözcüğe yer verilmemiştir?
Soru: 6

İkide bir basit ilaçlardan içiyor; aklı sıra, bizi hasta olduğuna inandıracak.

Altı çizili sözün anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
Soru: 7

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “erken” sözcüğü “alışılan zamandan önce” anlamında kullanılmıştır?
Soru: 8

"Uyku" sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi, birlikte verilen örnek dizeye/cümleye uygun değildir?
Soru: 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tartmak” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?

Benzer Testler