Sözcükte Anlam Test 2

Soru: 1

Doğu’nun kültür tarihinde zaman zaman Batı’yı derinlik bakımından yaya bırakan(I) düşünceler bulunabilir ama bunlar donup kalmış(II), dolayısıyla insanları dizginlemiş(III) düşüncelerdir. Kaldı ki bu düşünceleri değerlendiren(IV), Hint’in, Çin’in düşünce zindanlarına ışık tutan(V) Batılı özgür düşünceli düşünürlerdir.

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
Soru: 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?
Soru: 3

Kimi zaman bir varlığın adı, o varlıkla biçimsel ya da işlevsel benzerliğinden dolayı, yakıştırma yoluyla başka bir varlığa verilebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş bir sözcük görülmektedir?
Soru: 4

Türkçede bazı sözcükler aynı anlam ilgisi taşımakla birlikte hem isim hem fiil olarak kullanılır. Örneğin “boya” sözcüğü hem bir maddeyi, hem de maddeyi kullanarak yapılan bir eylemi bildirir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kelime kullanılmıştır?
Soru: 5

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
Soru: 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “darılmak, gücenmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
Soru: 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tartmak” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?
Soru: 8

“Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?
Soru: 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, terim kullanılmamıştır?
Soru: 10

Bir sözcüğün karşıladığı ilk anlamına “temel anlam” denir.

“Diş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel (ilk) anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş ikileme yoktur?
Soru: 12

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi cümleye tarafsızlık anlamı katmıştır?
Soru: 13

Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya dolaylama denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

Benzer Testler