Sözcükte Anlam Test 1

Soru: 1

Yetmişime merdiven dayadım, çok öykü yazdım, kitap çıkardım. Öykülerim farklı açılardan irdelendi ve kendime özgü bir yazar olduğum üzerinde duruldu. Zaman zaman, bu noktaya nasıl geldiğim soruldu. Bu sorulara verdiğim tek cevabım, “yapıtları halkın diliyle giydirmek” oldu.

Bu parçadaki “yapıtları halkın diliyle giydirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Birkaç saat önce geldiğim köydeki çiftlik evinde ısınabilmek için habire kütük atıyordum şömineye. Hava buz gibiydi ve yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Rüzgâr sık sık yön değiştiriyordu ve rüzgârın sesi odanın içinde bir fısıltıya dönüşüyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han- gisi yoktur?
Soru: 3

Yahya Kemal; biraz içine dönük, kimsenin gölgesini üstünde görmek istemeyen, kendi yolunda yürüyen bir sözcük sihirbazıydı.

Bu cümlede geçen “kimsenin gölgesini üstünde görmek istemeyen” sözüyle Yahya Kemal'in hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?
Soru: 4

1298 - 1312 yıllarında inşa edilen yapı, tüm Akdeniz coğrafyasının en güzel (I) gotik yapılardandır. Bina 1571 yılında Osmanlılar tarafından bir minare eklenmek suretiyle camiye çevrilmiş ve ibadete açılmıştır. Binanın giriş bölümünde yer alan cümbez ağacı, adadaki en yaşlı (II) ağaçtır. Binanın inşaatına başlandığı 1289 yılında dikilen (III) bu ağacın kurumuş (IV) dallarında tarihin karanlık (V) dönemlerini görebilirsiniz.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmamıştır?
Soru: 5

“Mahallede daha önce rastlamadığım yüzler görmeye başladım.” cümlesindeki “yüz” sözcüğü “insan" yerine kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Soru: 6

“İhtiyar Adam ve Deniz”, Ernest Hemingway'e Nobel kazandıran romandır. Psikolojik yanı ağır basan ve sinemaya (I) uyarlanması neredeyse imkânsız "görünen bu roman (II), ünlü bir yönetmen (III) tarafından sinemaya uyarlanmış. Filmde (IV), balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın yaşamı ilgi çekici bir biçimde anlatılmış. Uzun süredir balık yakalayamayan ihtiyar adamın son kez şansını denediğinde büyük bir balık (V) avlaması ve onu karaya çıkarmak için gösterdiği insanüstü çaba, izleyiciyi oldukça etkiliyor.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri genel anlamlıdır?
Soru: 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur?
Soru: 8

Haftalık bir dergiye yazı yazmanın en zor yanı, gündemi bir türlü yakalayamamak. Yazınızı, okura ulaşmasından en az beş gün önce teslim etmeniz gerektiğinden ne yaparsanız yapın, gündemin gerisine düşmeniz kaçınılmaz oluyor. Ülkede patlamış mısır yer gibi gündem maddesi tüketiliyor. Seçim haberleriyle başlayan hafta, mafya manşetleriyle sürüp kadın cinayetleriyle son buluyor. Ne kadar ciddi olursa olsun, hiçbir haber birkaç günden fazla gündemde asılı kalamıyor.

Bu parçadaki altı çizili sözle gündem maddelerine yönelik anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Şimdi, birçok şair ve şiirsever bana kızacak ama ben kendimce doğru olanı söyleyeceğim: Şiir, düşünceleri ifade etmenin yolu değildir. Şiiri bu açıdan ele almak onun dokusunu, sihrini bozar. Düşüncelerini anlatmak için makale, deneme, tiyatro varken bunu şiirle yapmaya çalışmak, - - - - benzer. Şiirler, gönül telini daha kolay titretir.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Benzer Testler