Sözcük Öbeklerinde Anlam Test 1

Soru: 1

Sinemayı tarif etmek, doğru değildir. Diğer sanatlardan pek çok açıdan yararlanan; ama yine de sonuçta kendi sözünü söyleyen bir sanattır.

Bu parçada “kendi sözünü söyleyen” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Çoğu kez şiirin şairden bağımsız olduğunu düşünüyorum.

Altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Soru: 3

Bu yazarın eserlerini ne zaman okusam ilk gördüğüm şey üslup bitkinliğidir. Bu giderilirse konu zenginliğine diyecek bir şey yoktur.

Bu cümlede “üslup bitkinliği" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Dünyaya sırtımı dönüp kendime kaçmak istediğim zamanlarda bu ağacın gölgesine gelirdim.

Altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Soru: 5

Onun şiirini değerli kılan özellik, kelimelerinin Türkçeyle yıkanmış olmasıdır.

"Kelimelerin Türkçeyle yıkanması” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
Soru: 6

Kelimeler, insanların aynasıdır. Adeta insanın iç sesidir.

Altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

“Ahmet Haşim, ömrü boyunca yasadığı cağa gözlerini kapatmıştır.” altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
Soru: 8

Radyo stüdyosundaki mikrofon karşısında haberleri okurken en uygun ses, maske takılmış sestir.

Bu cümlede “maske takılmış” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Bu kent, 19. yüzyılda dünyanın dört bir tarafından gelen göçmenlerin yanlarında getirdikleri damak tatlarını, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzlarını sergiledikleri bir açık hava müzesi gibidir.

Bu cümlede, “açık hava müzesi" sözüyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10

Türkiye’de edebiyat eleştirisi kuşkusuz var. Bu türün gelişmesine, Türk edebiyatındaki akımların, yazarların ve yapıtların çözümlenmesine, dünya edebiyatıyla ve toplumumuzla bağlarının kurulmasına kimsenin yadsıyamayacağı katkılarda bulunan eleştirmenler var. Buna karşılık, okur kitlesinin büyük çoğunluğunun yazar ve kitap seçiminde, okudukları eleştiriler değil gazetelerdeki ve televizyon kanallarındaki reklamlar etkili oluyor. Sanki, okurla eleştirmenler arasında bir kan uyuşmazlığı var.

Bu parçada “kan uyuşmazlığı" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11

Bir edebiyatçının günlüğü, o sırada yazdığı eserin doğum sancılarını gözler önüne sermesi bakımından hayli önemlidir.

Bu cümlede, “doğum sancıları" ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
Soru: 12

Amcamın Fransa’daki yaşamıyla ilgili pek çok şey biliyorduk. Dünyanın farklı köşelerini gezen amcam, yazar ve şair dostlarıyla yaşadığı ilginç anılarını neşeli ve enerjik üslubuyla bize aktarırdı. Paris’in kafelerini, sokaklarını, sinemalarını ve müzelerini ağzımızın suyu akarak dinlerdik ondan. Yıllar sonra Paris'e gittiğimde büyük bir düş kırıklığı yaşamıştım. Sanırım Paris, amcamın anlattığı biçimiyle hiç var olmadı. O bize kendi Paris’ini anlattı.

Bu parçada, “kendi Paris'ini anlatma” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13

Bir yazarla ilgili düşünceleri sorulan eleştirmen, “Santimle yazar, kiloyla satar.” yanıtını vermiştir.

Eleştirmenin yazarla ilgili olarak bu yanıtıyla dile getirdiği görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14

Bilardoyu satranca benzetirler zaman zaman. Evet, ikisi de belirli bir seviyede düşünme gücü gerektiriyor. Ama, aralarında çok önemli bir fark var. Satrançta, düşündüğünüz hamleyi herhangi bir kişiye oynatabilirsiniz. Oysa bilardoda, düşünülenin hayata geçirilmesi ancak toplara can vererek, toplara hükmederek olur. Bu da işin spor tarafı zaten. Önce bedenimizi terbiye ediyor, terbiye ettiğimiz bedenle de topları terbiye ediyoruz.

Bu parçada, “topları terbiye etmek” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

Benzer Testler