Sözcük Öbeklerinde Anlam Test 2

Soru: 1

I. Pazara götürdüğümüz meyveler satılmayınca - - - -
II. Çocukların kıyafetlerini aldıktan sonra bir miktar para - - - -

Yukarıda boş bırakılan her iki yere de düşüncenin akışına göre, aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilebilir?
Soru: 2

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “dikkatli ve ölçülü söz söyleme" ile ilgili değildir?
Soru: 3

I. Meteoroloji verilerine göre, pazar günü yurdun hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı görülecek.
II. Köyün dingin dünyasından o kadar sıkılmıştık ki köyün içinde aşağı yukarı yürümekten kendimizi alamıyorduk.
III. Yarım saatlik bir duraklamadan sonra konvoy ağır ağır ilerliyordu.
IV. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda Türkçe sorularının aşağı yukarı yarısı, okunanı anlamaya yöneliktir.
V. Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde tutturulamayan hedefleri ikinci çeyrekte usul uşul gerçekleşmeye başlıyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili ikilemeler anlam yönünden ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
Soru: 4

Bu roman, günümüz Türk romanı için bir çıta oluşturmaktadır.

Yukarıdaki altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5

Aramıza sonradan katılmıştı ancak kısa zamanda tüm sınıfa kendini sevdirdi, kabul ettirdi. Bir zaman sonra da hepimizi parmağında oynatmaya başladı.

Bu parçada geçen “parmağında oynatmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

“Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüklerle deyim oluşturmamıştır?
Soru: 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem gerçek hem de mecaz (kinaye) anlamı düşündüren bir söz yoktur?
Soru: 8

I. O kadar yol yapımı, sulama kanalı ve çeşit çeşit proje hep kâğıt üzerinde kaldı,
II. Öyle alıngandı ki her sözden bir anlam çıkarmakta üstüne yoktu.
III. Şu işin üstünde dursaydın, şimdi daha farklı bir noktada olurduk.
IV. Bizim beklentilerimizi karşılamaz, nalıncı keseri gibi hep kendine yontar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan altı çizili deyimlerde aşağıdakilerden hangisine bir karşılık yoktur?
Soru: 9

Hayvanlar arasında insana en yakın, en sıcak duran hayvan kedi olmalı. Zira bu sıcaklık günlük konuşmalarımıza da yansımış. Öyle ki hayatta hiç kedi beslememiş, bir kedi tarafından tırmalanmamış insanlar bile, günlük konuşmalarında “kedi gibi...” diye başlayan çok sayıda benzetme kullanmakta. Suçundan dolayı bir kenarda sessizce oturanın durumunu "- - - - deyimiyle anlatıyoruz. İşi hep rast giden, her sıkıntıdan kurtulan kişi için "- - - -" deyimini kullanıyoruz. Her beladan canını kurtaran için ise "- - - - deyimini bulmuşuz. Başarıyı da başarısızlığı da kedilerle anlatmışız. Onun için kırk yılda bir başarıya ulaşan kişiye de "- - - “deriz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Soru: 10

Dergiler, öykülerin filizlenip boy attığı verimli topraklardır. Birçok yazar, kanat alıştırmalarını dergilerde yapmış; oradan da yazın dünyasına kanat açmıştır.

Bu parçada geçen “kanat alıştırmaları" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11

I. Bundan sonra hiçbir yerden yardım alma umudum yok.
II. Örnek davranışları ve çalışkanlığıyla herkesin güvenini tez zamanda kazandı.
III. Yapılan hiçbir iyiliğin değerini bilmiyorsun, bu nankörlüğünün cezasını elbet bulursun.
IV. Öyle marifetli ki kendisiyle boy ölçüşmeye kalkanları tek tek geride bıraktı.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi numaralanmış cümlelerle ilgili değildir?

Benzer Testler