KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular Test 3

Soru: 1

Ahmet ile anne bir kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru: 2

Belli bir hukuki duruma ilişkin olarak kanunda bir hüküm olması gerekirken hiçbir hüküm öngörülmemiş olmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi, hukukun temel görevlerinden biri değildir?
Soru: 4

B ir kimsenin bilerek sebep olmadığı zarardan ya da derhâl ortaya çıkacak bir tehlikeden, kendisini veya bir başkasını kurtarmak için, başkasının malına zarar vermesi hâlinde cezalandırılmamasına ne ad verilir?
Soru: 5

Normlar hiyerarşisine göre, verilen hukuk kurallarının en üstten alta doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Soru: 6

Taraflar kendi aralarında yaptıkları sözleşmede borcun ödeneceği gün için “ayın ortası”, “ayın sonu” gibi ifadeler kullanıp bu kavramların ve hükümlerin ne anlama geldiğini açıklamamışlarsa bu kavramları belirten ve açıklayan hukuk kurallarına ne ad verilir?
Soru: 7

Bir ev sahibinin kiracısının ödemediği kira bedeli alacağına karşılık kiralanan 'yerde bulunan ve kiracıya ait mallar veya eşyalar üzerinde hapis hakkı bulunmasına ne ad verilir?
Soru: 8

Derneklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin fiil ehliyetiyle ilgili doğrudur?

Benzer Testler