KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular Test 2

Soru: 1

Bir gerçek kişinin doğumu ve soy bağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?
Soru: 2

Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni Kanun tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir?
Soru: 3

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru: 4

1982 Anayasası’na göre, Devletin şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru: 5

Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu niteliğini taşımaktadır?
Soru: 6

Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan davranışına ne ad verilir?
Soru: 7

Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8

Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verilir?
Soru: 9

Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Benzer Testler