KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 8

Soru: 1

Kamu davası açma yetkisine sahip olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Eşler arasında evlenme akdi ile oluşan hısımlık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

Belli bir yurt üzerinde yerleşmiş milletin, egemenlik haklarını kullanmak amacıyla örgütlenmesine ne denir?
Soru: 4

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlıdır?
Soru: 5

657 sayılı Devlet memurları kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
Soru: 6

Bir gerçek kişinin doğum ve soybağı ile ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?
Soru: 7

Merkezden yönetimin taşrada etkin bir şekilde işleyişini sağlamak için, yalnızca il idaresinde valiye tanınmış karar alabilme ve uygulama yetkisine ne ad verilir?
Soru: 8

Belediye Başkanını;

I. Geçici II. Sürekli

görevden alma yetkisine sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
Soru: 9

1982 Anayasasına göre Türk vatandaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 10

Dünyada en çok ülkeyle sınırı olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11

Uluslararası At yarışlarında önemli bir yeri olan ve ayrıca Avustralya’nın en büyük ve eski yarışlarından olan “Emirates Melbourne Kupası”nı kazanıp tarihe geçen ilk kadın jokey aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12

Cambridge Üniversitesi'nde Kuantum Fiziği üzerinde çalışan ünlü fizik bilim insanının araştırması sonucu "Işık seviyesinin gürültü ölçümünü" yapıp tarihe geçen Türk fizikçimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13

AB bütçesinin tüm gelir ve giderlerini inceleyen, hukuka ve usule uygunluğunu denetleyen Avrupa Birliği Sayıştay Birimi'nin merkezi aşağıdaki üye ülkelerin hangisinde bulunmaktadır?
Soru: 14

Birçok ülkede gün ışığından yaralanmak için uygulanan çağdaş yaz saati uygulamasını ilk defa öneren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 15

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük çaplı mermer ve bronz heykeller ile Türk sanat tarihinde iz bırakmış ve en önemli eserleri "Atlı Atatürk Anıtı" ve İstanbul'daki ünlü "Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın mimarisi olan heykeltraş, ressam ve besteci aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler