KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 7

Soru: 1

Meselenin çözümüne dair yazılı ve yazısız kaynaklarda genel ve özel hiçbir hükmün bulunmamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

1982 Anayasası’na göre, ülke genelinde uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
Soru: 3

Bir hakkın ilk sahibi olarak doğrudan kazanılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Başkent Ankara hükmü ilk kez aşağıdaki Türk anayasalarının hangisinde yer almıştır?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın kişi hak ve ödevleri bölümünde düzenlenmemiştir?
Soru: 6

1982 Anayasası’na göre, bir yasama döneminde kaç kez Meclis Başkanlık Divanı seçimi yapılır?
Soru: 7

I. HSK
II. Cumhurbaşkanı
III. Yargıtay
IV. TBMM Genel Kurulu

Yukarıdakilerden hangileri Danıştaya üye seçmek ile yetkili organlardır?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkaramaz?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim kuruluşları arasında gösterilemez?
Soru: 10

2019 yılında zamları protesto etmek amaçlı bir araya gelen ve Fransa’da gün geçtikçe büyüyen halk hareketine neden olan gruba verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11

Türkiye’nin ilk kaya gazı kuyusu aşağıdaki illerden hangisinde açılmıştır?
Soru: 12

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Meclis Başkanı olarak görev yapan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13

Nobel Kimya Ödülü alan ilk Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14

2020 yılında yapılacak olan Dördüncü Dünya Göçebe oyunları aşağıdaki şehirlerden hangisinde düzenlenecektir?
Soru: 15

2021 yılı EXPO Botanik Fuarı aşağıdaki illerimizden hangisinde yapılacaktır?

Benzer Testler