KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 6

Soru: 1

Cumhuriyet tarihinde kadınlar milletvekili olarak ilk hangi yıl TBMM’de yer almıştır?
Soru: 2

I. İptal
II. Tazminat
III. Yokluk
IV. Butlan
V. Tek taraflı bağlamazlık

Hükümsüzlük yaptırımını ortaya çıkaracak durumlar arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?
Soru: 3

Taraflar arası eşitlik ilkesinin uygulandığı hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi sert çekirdek haklarından değildir?
Soru: 5

TBMM üye tam sayısı kaçtır?
Soru: 6

Cumhurbaşkanlığına vekalet etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru: 7

Yargıtay başkanının görev süreleri kaç yıldır?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi merkezin hiyerarşik denetimine tabi değildir?
Soru: 9

Danıştay’ın görevleri arasında hangisi yer almaz?
Soru: 10

Dünya üzerinde en çok gölü bulunan ülke hangisidir?
Soru: 11

Türk edebiyatının ilk kadın roman yazarı olup, 50 TL’lik banknot üzerinde resmi bulunan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12

İstanbul Boğazı’na inşa edilen 3. köprü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13

Dünya tarihinin en büyük 23 kanun yapıcısının portrelerinin yer aldığı ABD Kongre Binası’nda yer alan Türk kanun yapıcı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14

2020 Dünya Dağ Bisiklet Maraton Şampiyonası aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılacaktır?
Soru: 15

Aşağıdakilerden şehirlerden hangileri 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir?

Benzer Testler