KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 5

Soru: 1

İşlediği haksız fiillerden ve hukuka aykırı davranışlarından dolayı kişinin sorumlu olmasını ifade eden ehliyet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin gelirleri arasında yer almaz?
Soru: 3

Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir.

Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Soru: 4

Tek bir kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5

Kamu tüzel kişilikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
Soru: 6

I. İcra
II. İbra
III. Tecdit

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri borcun sona erme sebepleri arasında gösterilebilir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi hukukun kaynakları arasında yer almaz?
Soru: 8

I. Ölüm Karinesi
II. Birlikte Ölüm Karinesi
III. Gaiplik Karinesi

Türk hukuk sistemine göre yukarıda verilenlerden hangileri kişiliği sona erdirir?
Soru: 9

Ölüm ihtimali yüksek bir şekilde kendisinden uzun süredir haber alınamayan birisi hakkında mahkemeye başvurabilmek için en az ne kadar sürenin geçmesi gereklidir?
Soru: 10

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketleri en az kaç kişiyle ihtiyaç kurulur?
Soru: 11

Bir hukuki kavramın veya bir kurumun ne anlama geldiğini açıklayan kurallara ne isim verilir?
Soru: 12

Ceza Hukukuna göre tam ceza ehliyeti kaç yaşında başlar?
Soru: 13

1982 Anayasası’na göre TBMM’nin karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14

Belirli nedenlerden dolayı Cumhurbaşkanı’nın seçimleri yenileme kararı alması üzerine kurulması gereken geçici Bakanlar Kurulu’na aşağıdaki bakanlardan hangisi dışarıdan atanır?
Soru: 15

1982 Anayasası’na göre aşağıda verilen kurumlardan hangisine başkan ve üye seçiminde TBMM yetkili değildir?

Benzer Testler