KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 4

Soru: 1

Mahkeme kararıyla kazanılan erginlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemimizde yer alan yaptırım türlerinden değildir?
Soru: 3

Türk Medeni Kanunu’na göre mahkeme izin verirse olağanüstü evlenme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasamayla ilgi görevlerinden biri değildir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi savaş, seferberlik veya olağanüstü hal durumlarında dahi durdurulamayan çekirdek haklardandır?
Soru: 6

1982 Anayasası'na göre Danıştay üyelerini kim seçer?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer almaz?
Soru: 8

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarabilir?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir?

Benzer Testler