KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 3

Soru: 1

I. Sosyal hak ve ödevler ilk defa sistematik olarak düzenlenmiştir
II. İlk defa iki meclisli parlemento kurmuştur.
III. Darbe sonucu hazırlanmış ve referanduma sunularak kabul edilmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri 1961 Anayasası’nın özellikleri arasında yer almaktadır?
Soru: 2

I. Temsili demokrasi
II. Doğrudan demokrasi
III. Çoğulcu demokrasi

> Ülkemizde uygulanan demokrasi türlerinden hangileri yukarıda verilmiştir?
Soru: 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde normlar hiyerarşisine göre normların doğru sıralaması verilmiştir?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk yaptırımlarından biri değildir?
Soru: 5

Ülkemizde gerçekleştirilen seçimlerde aşağıdaki seçim ilkelerinden hangisi demokratik seçimin bir ilkesi olmadığı için uygulanmamaktadır?
Soru: 6

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin konusu olabilir?
Soru: 7

Bir köy yerleşkesinde muhtarlık oluşturulması için aranan en az nüfus kaçtır?
Soru: 8

Sayıştay, denetimlerini aşağıdakilerden hangisi adına yapar?
Soru: 9

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Benzer Testler