KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 2

Soru: 1

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi göreviyle ilgili suçlardan dolayı yüce Divan’da yargılanacaklar arasında yer almaz?
Soru: 2

1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 3

1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki görevlerden hangisine seçilmek veya atanmak milletvekilliğinin düşmesi nedenleri arasında yer alır?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer verilen kurumlardan değildir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatı içinde yer alır?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan istihdam biçimlerinden değildir?
Soru: 7

Bir ülkede uygulanan hukuk kurallarının tümüne birden ne ad verilir?
Soru: 8

Bilinen bir hukuki durumdan bilinmeyen bir durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Türk Medeni Kanununun 15. maddesinde yer alan

“Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz.”

hükmü ne tür bir hukuk kuralıdır?

Benzer Testler