KPSS 2020 Vatandaşlık Denemesi 1

Soru: 1

“Kişinin gaipliğine mahkemece karar verilmesinde dava açma hakkının doğması için belirli sürelerin geçmiş olması gerekir.”

Buna göre, olası ölüm tehlikesi içinde kaybolma hâlinde mahkemeye başvurabilmek için kişiden son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmiş olmalıdır?
Soru: 2

Normlar hiyerarşisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha alt sırada yer alır?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin mahkeme kararı ile kısıtlanma sebepleri arasında yer almaz?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisinin ayrı kamu tüzel kişiliği bulunur?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden değildir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun özelliklerinden değildir?
Soru: 7

1982 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz?
Soru: 8

1982 Anayasası’na göre, seçimler savaş sebebiyle kaç yıl geriye bırakılabilir?
Soru: 9

I. Anayasa Mahkemesine 14 üye seçmek
II. Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak
III. Kanunları yayımlamak

Yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanının yasama fonksiyonuna dair görevlerdendir?

Benzer Testler