KPSS 2020 Türkçe Denemesi 7

Soru: 1

Hiçbir dil, ----- İşler geliştirirseniz yeterli, yüzüne bile bakmazsanız yetersiz bir dil olur. Türkçenin yazılı ilk belgesi sayılan Orhun Yazıtları dikildiğinde İngilizce, Fransızca gibi diller yoktu henüz. Türkçe ile anıtlar dikildiğinde bulunmayan diller bugün dünya dili hâline gelmişse bu, dilin kendisinden mi kaynaklanır, işlenip zenginleştirilmiş olup olmamasından mı?

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Soru: 2

Eserlerine gönül verdiğimiz büyük yazarların, ressamların ve şairlerin özel yaşamları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Artık, çağına damga vuran birçok sanatçının, eserleriyle yaşamları arasındaki bağlar daha belirgin, daha şeffaf. Onlarla ilgili yeni öğrendiğimiz ayrıntıların çoğu, kışkırtıcı ve beklenmedik. Bu perdenin kalkmasıyla, sanatçıların hiç bilmediğimiz trajik ya da komik yönleriyle karşılaşabiliriz. Peki, biz okurlar neden bu kadar meraklıyız bunları öğrenmeye? Dünyaya onlar gibi bakmayı öğrenmek, yaratıcılığın şifrelerini kırmak için mi yoksa sadece şaşırmak ve eğlenmek için mi?

Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru: 3

(I) İstanbul’un tarihi yarımadasının güzellerinden Zeyrek, İstanbul’un belki de en şahsına münhasır mahallesidir. (II) Zeyrek’i benimsemek, onu iyice anlamak için turist mantığından tamamen sıyrılmak gerekir. (III) Buradaki evler ve insanlar, yalnızca fotoğraf subjesi olarak görülmekten hoşlanmaz. (IV) Onlara fotoğraf makinenizin vizöründen değil de çıplak gözle baktığınızda sizinle, yaşadıkları mahalleyi paylaşırlar. (V) İşte, ancak o zaman İstanbul’un dördüncü yamacına kurulmuş olan bu mahalleyi çok daha iyi tanıyabilirsiniz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde koşul anlamı yoktur?
Soru: 4

Bir arkadaşınızdan borç istemeden önce hangisine daha çok ihtiyacınız olduğuna karar verin.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Soru: 5

ABD’nin ilk ulusal anıtlarından olan Şeytan Kulesi, taban kısmı 300, tepe kısmı 85 metre genişliğinde, çok yönlü ve farklı boylardaki sütunlardan oluşmuş, 265 metre yüksekliğinde, üstünde ağaçlık tümsek olan büyük bir sütun bloğudur.

Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılabilir?
Soru: 6

I. koşullarda verdikleri yaşam mücadelesini türlü hakaret ve şiddet eklenen Türk esirlerinin
II. hasret bırakılan, güneş görmeyen ya da tersine, çatısı olmayan yerlerde, insanlık dışı
III. Cemalettin Taşkıran, yeni baskısı yapılan Milli Mücadelede Türk ve Yunan Esirler adlı eserinde
IV. kamuoyunun mücadelelerini detaylarıyla anlatıyor
V. uğradıkları muameleler ve bunlara karşı Türkiye’nin yanı sıra dünya
VI. resmi belgelere dayanarak, haftalarca hatta aylarca yemek verilmeyen, içme suyuna

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?
Soru: 7

Televizyonu son derece eğitici buluyorum, evde birisi ne zaman televizyonu açsa yandaki odaya geçip kitap okuyorum.

Bu cümlede

I. Ek fiil
II. İlgi zamiri
III. Fiilimsi
IV. Belgisiz zamir
V. Zarf

yukarıdakilerden hangileri yoktur?
Soru: 8

Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan yelkenlerini rüzgâra göre ayarla.

Bu cümlede

I. Ünsüz yumuşaması
II. Ünlü daralması
III. Kaynaştırma
IV. Ünsüz sertleşmesi

ses olaylarından hangileri yoktur?
Soru: 9

Gençken bilgi(I) ağacı dikelim(II) ki yaşlandığımızda(III) gölgesinde(IV) barınacak(V) yerimiz olsun.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri yapım eki almamıştır?
Soru: 10

Dağılan, çöken bir imparatorluğun yerine yepyeni bir ulus devleti yapılandırmak, “teba”yı ulus kılmak, ulusal kurtuluş savaşının kazanılmasını sağlayan ulusallık bilincini diri tutmak, imparatorluğun dili Osmanlıcanın yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçeyi yerleştirmek için Türk Dil Kurumunu kurmak ve sağlamlaştırmak kaçınılmaz bir görevdi.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Soru: 11

(I) Bundan böyle hiç kimsenin yaşamını anlatan yapıtlar yazmayı düşünmüyorum. (II) Çünkü gerçekten boşa kürek çekiyorum. (III) Bilgi toplamak için konuştuğum her insan, her söylediğini kitapta görmek istiyor; göremeyince de sinirleniyor. (IV) Oysa bu bir kitap; her şeyi olduğu gibi yansıtan bir mahkeme tutanağı değil. (V) Kitap basıldıktan sonra noterden ihtarname çekenler, telif ücretimden pay isteyenler bile oluyor. (VI) Dünyada anlatılacak, yazılacak milyonlarca konu varken bunlarla uğraşmaya değer mi hiç?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Soru: 12

Antalya’nın Kumluca ilçesi(I) sınırları içinde yer alan Korydalla Antik Kenti’nde(II) 1964’te(III) bulunan ve 6’ ncı yüzyıla(IV) ait olduğu düşünülen, altın ve gümüşten yapılmış bir çok(V) eser çeşitli tarihlerde yurt dışına kaçırılmış.

Bu cümledeki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Soru: 13

Şarkılara , (I) türkülere dökülen şiirleri , (II) çığır açan öykücülüğü , (III) her biri birer başyapıt niteliğindeki romanları, (IV) son derece trajik hayat hikâyesiyle, (V) edebiyat tarihimizin en büyük isimlerinden biridir Sabahattin Ali.

Bu cümledeki virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
Soru: 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Soru: 15

Eskiden yurt dışına çıkmış olanlar, oradaki mağazaların adını taşıyan alışveriş torbalarını kasıla kasıla taşırlardı ellerinde. Yurt dışı “hac yolculuğu” dışında hemen her zaman Avrupa demek olduğu için bu torbalar, sahibinin Avrupa görmüşlüğünün, Avrupa havası solumuşluğunun kanıtı olarak göstere göstere ve gururla taşınırdı. Şimdi artık o çalımlar satılamıyor. Çünkü çok şükür üzerinde Türkçe yazı bulunan torba görmek neredeyse imkansız. Tişörtler, çantalar, montlar da buna dahil. Giyenin, anlamını asla bilemeyeceği İngilizce sözlerden ABD bayraklılara, Harward, Yale gibi üniversite adlarından ADİDAS, PUMA, REEBOK gibi büyük Amerikan sermayesinin ünlü markalarına kadar her şey var. Bunların üzerinde İtalyanca, Fransızca da dahil Batı dillerinden sözcükler bulunabilir. En zor bulunacak olanı ise Türkçe.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru: 16

I. Hz. İsa, çarmıha gerilmeden önce annesi Hz. Meryem’i arkadaşı ve havarisi Aziz Yuhanna’ya emanet eder.
II. Yuhanna, bir yandan Efes civarında Hristiyanlığı yaymaya çalışır, bir yandan da Meryem Ana’ya bakar.
III. Meryem, 101 yaşına kadar bu kulübede yaşar ve öldüğünde Yuhanna onu kimsenin bilmediği bir yere gömer.
IV. İzmir Selçuk’taki Bülbül Dağı eteklerinde bir kulübe yapar ve Meryem Ana’yı oraya yerleştirir.
V. O da Meryem Ana’nın Kudüs’te kalmasını tehlikeli bularak onu alıp Anadolu’ya getirir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?
Soru: 17

I. 19. yüzyıla kadar İstanbul’dan hacca gidip gelmek yaklaşık 9 ay sürüyordu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim sistemi bir hükümdarın bu kadar uzun bir süre merkezden uzak kalmasına uygun değildi.
II. İşte bu nedenle Osmanlı padişahları hacca gitmezdi ama hacca kesilmiş saçları gönderilirdi.
III. Çünkü şehzadeler bu sürede denetimden uzak kalacakları için siyasi etkinlik fırsatı bulabilirdi.
IV. Berber başının kestiği, padişahın saçları gümüş bir leğende yıkandıktan sonra buhurla tütsülenip küçücük bir çekmeceye konur ve bu çekmece mühürlenirdi.
V. Bu çekmece her sene Mekke ile Medine’ye doğru yola çıkan sure alayına teslim edilirdi.
VI. Hac yerine varan sure alayındaki muhafızlar da bu saçları Hz. Muhammed’in Medine’deki kabrinin yanına gömerdi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?
Soru: 18

(I) H20 Pal, akıllı teknolojinin son ürünlerinden biri. (II) Vücudun su ihtiyacını takip eden bu ürün; geleneksel su matarası tasarımında ama sihri, içindeki sensörde. (III) Bu sensör sayesinde vücudun su alımı ve analizi takip ediliyor. (IV) H20 Pal, özellikle trekking yapmayı sevenlerin hayatını çok kolaylaştırıyor. (V) Gerçek zamanlı su sıcaklığı göstergesi ve kişiselleştirilebilir LCD dokunmatik ekranı da olan bu ürün, vücudun hidrasyon seviyesi düştüğünde su almanız gerektiğini de hatırlatıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Soru: 19

(I) Burun, koku alma gibi ana görevinin yanında solunan havayı filtre ederek toz ve mikroplardan arındırır. (II) Ayrıca havayı ısıtarak vücut sıcaklığına getirir ve nemlendirir. (III) Sonra da akciğerlere tertemiz ve ideal ısıdaki havayı gönderir. (IV) Burundan alınan hava akciğerlere yetmediği zaman vücut oksijensiz kaldığı için ağız istem dışı açılır ve hava ağızdan alınır. (V) Ancak o zaman da ortamın havası üst solunum yollarını kurutur. (VI) Bunun sonucunda da ağız kuruluğu ve tat bozukluğu oluşur.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
Soru: 20

Şairlerin, hikâye ve romancıların eleştirmenlerden yakınmaları, sanat yapıtını daha enine boyuna inceleyen eleştiriler beklemeleri haklı ve doğal bir nedene dayanıyor bence. Doğal çünkü hiç kimse kendisi için yazmıyor, yaratmıyor. Romandan, hikâyeden geçtim, yalnız kendisi için yazdığını söyleyen şair bile, yazdığını en azından eşine dostuna okumadan edemiyor. Sanatçıların çoğu gibi o da okunmaktan, sözü edilmekten, beğenilmekten öte bir şey bekliyor. Yazdıklarının anlaşılmasını, yorumlanmasını istiyor. “Elif” dendiği zaman “elif”in anlaşılmasını istemek gibi bir şey bu.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 21

Bir sanat yapıtı, bilinçli ve sezgisel yaratmadır. Sanatçının içgüdülerinin somutlaşmış biçimidir. Duyguların canlı bir akışıdır. Bir kez olup da bir daha asla olmayacak olan bir şeydir.

Aşağıdakilerden hangisi, sanat ürününün parçada değinilen özelliklerinden biridir?
Soru: 22

Fırıldak çiçeğinin ana yurdu Tropikal Amerika’dır. Oradan dünyaya yayılmış 400 kadar türü vardır. Ülkemizde bazı yerlerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Gölgeli ve nemli duvar diplerini seven, otsu ya da ağaçsı bir sarmaşıktır. Bu bitki özellikle “busy brian” sendromu olanlar için faydalıdır. Geceleyin eğer uzandığınızda yarın için yapılacakların listesini yapıyor fakat kendinizi bir türlü uykuya yöneltemiyorsanız, fırıldak çiçeği size güzel rüyalar için bir çıkış yolu olabilir. Fırıldak çiçeği yüksek tansiyonun yol açtığı stres için de iyi bir çözümdür. Bitki, uyumak amacıyla kullanılacaksa yatmadan 45 ile 60 dakika önce alınmalıdır. Gündüz kullanımda konsantrasyonu bozmaz ve bu yüzden her zaman kullanılabilir.

Bu parçada fırıldak çiçeğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Soru: 23

Çeviri gereksinimi, insanlık tarihinde farklı dillerin oluşmasıyla birlikte başlamıştır. Dillerin 100.000 yıl önce ortaya çıktığı, yazının bundan yaklaşık 5.000 yıl önce bulunduğu düşünülürse çevirinin oldukça eskilere dayandığı söylenebilir. Sözlü çeviri çok daha eskiye dayansa bile yazılı ilk çeviri örneklerine Sümerlere ait tabletlerde rastlanır. Aynı dili konuşmayan toplumlar arasında yapılan resmi antlaşmaları farklı iki ya da daha fazla dilde yazılı olarak tespit etme gereksinimi ilk çeviri örneklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bu parçadan çeviriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
Soru: 24

Psikoloji, en kısa açıklamasıyla ruh bilimi. Biraz açarsak insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı. Atası Freud, torunları da oldukça çok olan ve her geçen gün kendine gerek bilim dünyasında gerekse günlük hayatta fazlasıyla yer edinen ve özellikle sosyal bilimler alanında hemen her konuyla bir türlü ilişkisi kurulan bir bilim dalı. İnsana dair konuşuluyorsa ve insan ürünleri hakkında tartışılacaksa psikolojiden bahsetmek zorundasınız.

Bu parçada, psikoloji ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Soru: 25

(25. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.)


(I) “Siberpunk” 1980’li yıllarda doğmuş ve popüler olmuş bir bilim kurgu türüdür. (II) Bu terimi ilk kez Bruce Bethke, 1983 yılında yayımlanan Siberpunk adlı öyküsünde kullanmıştır. (III) Daha sonra William Gilbson’ın Matriks Avcısı adlı romanıyla, bu terim bilim kurguya farklı bir boyut kazandıran yeni bir edebiyat akımının adı olmuştur. (IV) Siberpunk’ın önemli bir özelliği, temel olarak bireyin, geleceğin teknolojisiyle yaşayacağı sorunları ve bu sorunlarla mücadelelerini konu edinmesidir. (V) Teknoloji, klasik bilim kurgu yapıtlarında toplumla iç içe onun hizmetindeyken Siberpunk ülkesinde sorunların kaynağıdır. (VI) Bilim kurgu kahramanlarına sorunlarını çözmede yardımcı olan teknoloji, Siberpunk kahramanlarının sorunlarının kendisidir. (VII) Siberpunk’ın bilim kurgudan ve öteki edebiyat akımlarından ayrılan en önemli yönü ise sadece edebiyat dünyası içinde kalmayıp günlük yaşama da sıçraması, toplumda belli kesimler tarafından benimsenen bir alt kültüre dönüşmesidir.

Bu parçadan Siberpunk’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Soru: 26

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
Soru: 27

(27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.)


Aysun, Beril, Canan ve Dursun adlarındaki dört arkadaş bir kitapçıdan A, B, C, D adlı kitapları satın almışlardır. Her biri satın aldığı kitabı önce bir hafta içinde kendi okumuştur. Sonra, okuduğu her kitabı bir arkadaşıyla değiştirerek diğer kitapları da birer haftalık zaman dilimleri içinde okumuştur. Böylece dört kitap da elden ele geçerek dört arkadaş tarafından da dört hafta içinde okunmuştur.
- A kitabını Dursun satın almıştır.
- Canan C kitabını ikinci sırada, B kitabını üçüncü sırada okumuştur.
- Beril C kitabını Aysun’dan önce okumuştur.
- Dursun B kitabını en son okumuştur.


Buna göre Aysun 3. hafta

I. B
II. C
III. D

adlı kitaplardan hangilerini okumuş olabilir?
Soru: 28

Aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak yanlıştır?
Soru: 29

İkinci hafta okunan kitaplar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 30

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Benzer Testler