KPSS 2020 Türkçe Denemesi 4

Soru: 1

I. Dönem ödevini yetiştirmek için canını dişine takmış çalışıyordu.
III. Bir bardak suda fırtınalar koparıyor, niye bağırıp çağırıyor anlamıyorum.
IV. Biz bu sakalı değirmende ağartmadık.
V. Bu sefer şanssızlığını yenip şeytanın bacağını kıracak.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde deyim açıklamasıyla verilmiştir?
Soru: 2

“Necip Fazıl’ın şiirleri, okuyucuların kulak zevkini okşayan niteliktedir.”

Bu cümledeki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
Soru: 4

“Şairliğe yeni adım atmış pek çok genç şairimizin kendileri gibi şiirleri de pek toy.”

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen deyime uygun değildir?
Soru: 6

“Deneme, yaşananları, akıldan geçenleri düşünsel derinleştirmelerle yorumlamadır. Belki bir roman, bir öykü bir ölçüde özetlenebilir; ne var ki denemeyi özetlemeye kalkmak, tırnağının ucunu göstererek insanı tanımlamaya benzer.”

Bu parçadaki altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlamdadır?
Soru: 8

Aşağıdaki ikilemelerden hangisi kuruluşuna göre farklıdır?
Soru: 9

“Öğretmenin sorduğu sorulara kafasını kaldırmadan yarı buçuk cevaplar veriyordu.”

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Soru: 10

“Adam” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
Soru: 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Soru: 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” sözcüğü “birinin iyi davranışından istenmeyen yolda yararlanmak” anlamında bir deyim içinde geçmiştir?
Soru: 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanımı yanlıştır?
Soru: 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmiştir?
Soru: 15

I. Taşıma suyla değirmen dönmez.
II. Acele işe şeytan karışır.
III. Anasına bak, kızını al; kenarına bak bezini al.
IV. Öfke baldan tatlıdır.

Aşağıdakilerin hangisi numaralı atasözlerinden herhangi biriyle vermek istediği mesaj yönünden anlamca zıt değildir?
Soru: 16

“Şiirin yeni boyutlar, yeni tatlar oluşturması gündelik yaşamla göbek bağını koparmamasına bağlıdır, insanoğlunu; kini, öfkesi, acısı, umudu ve sevgisiyle kavramasına bağlıdır. Böyle olmaz da yaşamdan insandan koparsa, şiir çoraklaşır kendiliğinden.”

Bu parçada geçen “gündelik yaşamla göbek bağını koparmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 17

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “bile bile çok tehlikeli bir işe girişmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
Soru: 18

“Seçtiği konular, bunca sanat eseri içinde onu seçkin kılmış ve kalabalığa karışmaktan korumuştur.”

Bu parçadaki altı çizili sözün anlamı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Soru: 19

Aşağıdakilerden hangisinde “Bir şeyi elde etmeyi veya bir şeyin gerçekleşmesini çok isteme” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
Soru: 20

“Yunus Emre’nin edebiyatımızdaki yeri yadsınamaz. Yunus, Anadolu’da Türkçenin şahlanışı bakımından bir idoldür.”

Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Soru: 21

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili deyim, "Emsaliniz, denginiz olmayan fakat bazı zamanlarınızda sizi yalnızlıktan koruyan, yalnızlığınıza ortak olan kimse, arkadaş" anlamında kullanılmıştır?
Soru: 22

“Okuyucuyu düşündürmek, bilginin içine dahil etmek şüphesiz yazarın işidir. Okuyucuya duygu inceliği, davranış üstünlüğü kazandıran yazarın, gözü ikide bir okuyuculara kaymadan okumanın önemini hayranlarına aşılaması gerekir. Yoksa söylediklerinin bir anlamı olmaz.”

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 23

“Ne okursak okuyalım yazarın macerasının kendi maceramız olduğunu sanırız. Onu benimseyip onda kaybolmak isteriz. Benim şairim, benim öykücüm der, elimizden hiçbir zaman düşürmeyiz onları. Aslında hiçbirisi bizim maceramız değil; orada yazılanlarda kendi sesimizin yankısını buluruz yalnızca.”

Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 24

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeler kuruluşlarına göre eşleştirildiğinde bunlardan hangisi dışarıda kalır?
Soru: 25

I. Göz açmamak: Yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilenme imkanı bulamamak
II. Gözünü yummamak: Hiç uyumamak
III. Göze batmak: Rahatsız edecek şekilde öne çıkmak
IV. Gözü takılmak: Dikkatini çeken bir şeyden bakışlarını alamamak
V. Gözü toprağa bakmak: Her şeyi titiz şekilde incelemek

Yukarıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
Soru: 26

“Karşısında kim olursa olsun ayak diremeyi sever. O anda onun fazla üstüne gitmemek, bir süre beklemek gerekir.”

Bu parçadaki altı çizili deyimle-rin anlamı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Soru: 27

Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “kalıcı olmayan bir iş yapmak” anlamı vardır?
Soru: 28

Aşağıdaki ikilemelerin hangisinin yapılışında yansımadan türemiş sözcüklerden yararlanılmıştır?
Soru: 29

Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıyla verilmiştir?
Soru: 30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Birinin kazanç sağlama yolunu engellemek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

Benzer Testler