KPSS 2020 Türkçe Denemesi 3

Soru: 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ağır” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 2

Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
Soru: 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut anlamlı bir sözcük somut anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sesteş (eşsesli) sözcükler kullanılmamıştır?
Soru: 6

(I) Ferhan Bey’in deniz kıyısında üç katlı yalısı vardı. (II) Yalının arkasındaki bahçede ise yüzlerce ağaç vardı. (III) Yaz gecelerinde hemen her akşam Ferhan Bey’in konukları olurdu. (IV) O gece konuklarına çocukluğunu ve yalıya yerleşmelerini anlatıyordu. (V) Laf arasında gülerek: “Bu serveti ben kazandım sanmayın, hepsi dedemin oğlundan kaldı.” dedi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde “dolaylama” örneği vardır?
Soru: 7

Aşağıdaki dizelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?
Soru: 8

“Sanat eserleri dün ile bugün arasında bağ kurar.”

Altı çizili sözcükteki söyleyiş özelliği aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Soru: 9

“Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
Soru: 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “duyularla ilgili kavramlar arasında aktarma” yoktur?
Soru: 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “nitel” anlamda kullanılmıştır?
Soru: 12

“Basmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Ağır ağır basan akşam karanlığı ile odanın içinde yalnız kalmıştı.” cümlesindeki anlamındadır?
Soru: 13

I. Sabahları çiğ yumurta içerdi.
II. Cemal Paşa çiğ bir politikacı değildi.
III. Tablodaki çiğ renkler dikkati çekti.
IV. Senin için çiğ tavuk bile yerim
V. Senin gibi gün görmüş bir insan için çiğ bir hareket oldu.

Numaralı cümlelerin hangi ikisinde “çiğ” sözcüğü “soyut” anlamda kullanılmıştır?
Soru: 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çarpmak” sözcüğü “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
Soru: 15

Anlam aktarımlarının bir yolu da insana ait özelliklerin doğadaki farklı varlıklar için kullanılmasıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım yoktur?
Soru: 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzetme” yapılmıştır?
Soru: 17

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi “özel anlam” da kullanılmıştır?
Soru: 18

“Bir” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “ancak” anlamında kullanılmıştır?
Soru: 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “henüz” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
Soru: 20

Aşağıdakilerin hangisinde “demek” sözcüğü “düşünmek” anlamında kullanılmıştır?
Soru: 21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “insandan doğaya aktarma” yapılmıştır?
Soru: 22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?
Soru: 23

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmıştır?
Soru: 24

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda değildir?
Soru: 25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü “Git bak bakalım, evdeler mi?” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Soru: 26

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü cümleye farklı bir anlam katmıştır?
Soru: 27

“Atmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Yalan veya abartılı söz söylemek” anlamında kullanılmıştır?
Soru: 28

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamda kullanılmıştır?
Soru: 29

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “benzetme” yapılmamıştır?
Soru: 30

“Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli bir yerin biraz uzağı” anlamında kullanılmıştır?

Benzer Testler