KPSS 2020 Türkçe Denemesi 1

Soru: 1

Kültürün aktarımı, devamlılığı ve dönüşümünü anlamak için klasik metinler büyük önem taşıyor. O kültürün zihin kodlarını, hayat tarzını, değerlerini ve zevkini ifade etmesi bakımından inşa edici ve taşıyıcı rol oynayan klasik metinler, çağları aşarak o kültürü doğuran milletin ruhunu temsil ediyor. Bu bakımdan, bu metinlerin yeniden üretimi, dönüştürülmesi ve yeni adaptasyonları, biçim değişse de sabit kalan özü görmemizi sağlıyor.

Bu parçada geçen “sabit kalan özü görmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Genç olmanın dayanılmaz bir hafifliği vardır. Öyle ki bu hafiflik hiçbir şeye benzemez. Tabirin içinde geçen "dayanılmaz” sözcüğü ona gizli bir cazibe katsa da esasen bu hafifliğe katlanılmaz demek daha doğru olur. Evet, genç olmanın katlanılmaz bir hafifliği vardır! Neden katlanılmaz bu hafifliğe? Dayanılmaz olan birtakım ağırlıklar değil midir çoğu zaman?
Çelişki zincirleri gibi görünse de esasen basit bir cevabı var bu sorunun. Hafifliğe dayanması daha zordur.

Bu parçadaki “çelişki zincirleri” sözüyle genç olmanın hangi özelliği belirtilmek istenmiştir?
Soru: 3

“Seçmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “titiz davranmak, kolay kolay beğenmemek” anlamında kullanılmıştır?
Soru: 4

Elektrikli araçlarda çoğunlukla cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi —- elektronik cihazlarda da kullanılan lityum-iyon piller tercih ediliyor. Enerji yoğunluğunun yüksek olması, yüksek sıcaklıklarda iyi —- göstermesi gibi özellikleri nedeniyle lityumiyon piller diğer enerji —- sistemlerine göre daha avantajlıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Soru: 5

Modernist edebiyat ustalarının en önemlilerinden biri olan Virginia Woolf 1939-40 yılları arasında bazı anılarını topladığı Var Olma Arıları adlı son eserinde, hayatın üstünü örten bir pamuk örtüden söz eder.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Malcolm, “Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir.” demiştir.

Sanatçı bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
Soru: 7

(I) İstanbul sonu yazılmamış, henüz tamamlanmamış bir roman gibidir. (II) Çünkü her köşesinden, her penceresinden, her tepesinden başka başka görünür. (III) Her romanda farklı ve görkemli bir İstanbul çıkar karşımıza. (IV) Her roman ayrı bir sokağa, ayrı bir ışıltılı veya karanlık döneme, ayrı bir İstanbul’a kapı açar. (V) İşte, Refik Halit’in İstanbul’un İç Yüzü romanı da bu şehrin ikinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı’ndaki durumunu anlatanlardan biri.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde kişisel değerlendirmeye yer verilmemiştir?
Soru: 8

(I) Dünyanın Yedi Harikası’ndan günümüze kadar ulaşan tek eser, Mısır’daki Keops Piramidi’dir. (II) Mısır’ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehri’nin batısında bulunan Giza Yaylası’nda yer almaktadır. (III) Büyük Piramit de denen Keops Piramidi, MÖ 2800 yıllarına doğru hüküm süren Mısır’ın 4. Sülale Devri hükümdarlarından Keops’un mezarıdır. (IV) Mısır piramitleri içinde en haşmetlisi olan Keops Piramidi, dış görünüşü ile de “Dünyanın Birinci Harikası’’ olma niteliğine hak kazanmıştır. (V) Piramitler, firavunun mumyası ile hepsi birbirinden değerli eşsiz nitelikteki sanat eserlerini; kral, kraliçe, prens heykellerini ve hazineleri saklamak için yapılmışlardır. Keops Piramidi’nin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış

cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Soru: 9

İş hayatı(1) bisiklete binmek gibidir(2), ya sürekli pedal çevirirsiniz ya da düşersiniz(3). Düştüğünüzde ise size kimse(4) el uzatmaz kolay kolay(5).

Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Soru: 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
Soru: 11

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde (1), Manyas (2) Gölü’nün yakınlarındaki Daskyleion Antik Kenti’nde (3) bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, Lidya uygarlığına ait kaplar, balık kılçığı (4), kemik, tohum, bazalt taşından havan gibi, döneme alt mutfak eşyalarının bulunduğu iki mutfak günışığına (5) çıkarıldı.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık vardır?
Soru: 12

Gazete ve dergilerin (1) pilot sayısına verilen (2) bir ad olan Sıfır Sayı kitabında Eco, göstermelik bir gazetenin ilk sayılarını anlatırken (3) haberciliğin, medyanın (4) iç yüzünü gözler önüne seriyor. (5)

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Soru: 13

Borç aldığımız bakkal Gazeteme adımı yazmaz artık Ekmeğimi saklamaz dolabın dibine Ama arada bir içini çeker Bana benzer biri geçince sokaktan

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
Soru: 14

ihtiyar adam, torununu biraz hava alması için parka götürdü.

Bu cümlenin öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru: 15

Büyük adım atmaktan korkmayınız, uçurumu küçük sıçramalarla geçemezsiniz.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Soru: 16

(I) Dede Korkut Oğuz-nameleri uzun süredir halk bilimcilerin gündeminde. (II) Türk kültürü ve folkloruna dair çıkarımlar yapmak için önemli veriler sunan Oğuz-namelerin 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülüyor. (III) Hikayelerin tarihi ise daha da eskiye dayanıyor. (IV) Yazmalardaki bilgilerin ışığında tarihsel sağlama yapıldığında 7. yüzyıla kadar geri götürülebiliyor bu hikayeler. (V) Bizim İçin ilginç olansa bu hikayelerin canlılıklarını şu anda halen koruması.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Soru: 17

I. Alp Er Tunga, bir Türk hakanının kişiliği çevresinde oluşmuş destanın adıdır ancak bu destanın oluşumu hakkında net bilgiler yoktur.
II Fakat her iki yazarın da ortak kanaati, Alp Er Tunga’nın efsanevi Türk kahramanı Efrasiyab olduğudur.
III Yine Yusuf Has Hacib’in Kutadgu B/7/g’inde, bu kahramana ilişkin sınırlı sayıda beyitler bulunur.
IV Günümüzdeki Türkoloji araştırmaları neticesinde ulaşılan bilgi ise Alp Er Tunga’nın çok eski zamanlarda yaşamış bir Türk kahramanı olduğudur.
V Örneğin, Kâşgarlı Mahmut’un Divarıü Lügati’t- TürKünde Alp Er Tunga ile ilgili bir ağıt vardır sadece.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?
Soru: 18

(I) Aganta Burina Burinata, Halikarnas Balıkçısı’nın deniz ve denizcilik sevgisini konu alan romanıdır. (II) Zaten kitabın adı da denizcilikle ilgilidir. (III) “Aganta” tut, zaptet demekken “Burina” ve “Burinata” serenlerin üstündeki alt ve üst yelkenlerin adıdır. (IV) Türk edebiyatında özellikle Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren denizcilik konusu popülerleşmiştir. (V) Roman, denizin telkin ettiği duygulara uygun, şairane bir üslupla yazılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Soru: 19

(I) Yıldızlar arası ortamdaki yoğun toz ve gaz bulutu kendi kütle çekim etkisiyle içe doğru çökerken merkezi yoğunlaşmaya ve ısınmaya başlar. (II) Bu yoğun ve sıcak merkez zamanla yıldızı oluşturur. (III) Ayrıca bir gök cisminin yıldız olarak sınıflandırılabilmesi için çekirdeğinde nükleer füzyon tepkimeleri gerçekleşebilmelidir. (IV) Bunun için bir yıldızın kütlesinin Jüpiter’in kütlesinden en az 80 kat büyük olması gereklidir. (V) Gezegenlerin oluşma süreçleri ise yıldızlardan farklıdır. (VI) Yıldızın oluşumundan sonra toz ile gaz bulutundan arta kalan parçacıklar zamanla genç yıldızın çevresinde disk şeklinde bir yapı oluşturur ve gezegenler bu yapının içindeki toz parçacıklarının çarpışarak bir araya gelmesi sonucu oluşur.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Soru: 20

(20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.)


Okunma sırasına girmiş kitaplardan biri değildi. Beklenmedik bir buluşmamız oldu kitapla. Şöyle bir bakıp düşüncelerimi söylemem için elime tutuşturulmuştu.
Çaresiz okumaya koyuldum. Ne mi oldu? Bu talihsiz buluşmaya sebep olan arkadaşa kocaman bir teşekkür borçluyum şimdi, son zamanların gözümü kırpmadan ve bırakamadan okuduğum nadir kitaplarından biri oldu Kayıp Yolcu. Dupduru bir öyküyle karşı karşıyasınız. Yalın dili, sımsıcak, şefkatli duruşu; sözün özü insan hâlinde bir kitap Kayıp Yolcu. Bu sözler sizi basitlik ön yargısına sürüklemesin sakın. Başarılması asıl zor olan şey, yalın insan hâlinin kurgusudur. Kitap bunu yapabiliyor ve her köşe başında sizi şok etmeyi başarıyor. Kitabın bir başka güzel özelliği de dengesi. Mümkün her iddiayı, durumu, olayı, yargıyı, hayat hâlini denge içinde buluyorsunuz.

Bu sözleri söyleyen bir eleştirmen, söz konusu romanla ilgili olarak aşağıdakiierden hangisini önesürmez?
Soru: 21

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 22

(22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.)
Çoğu insanın kitap okumamaktaki bahanesi okuyacak zaman bulamıyor oluşudur. Bu insanlar çoğu kere okumaya başladıkları bir kitabı bitirebileceklerine inanmazlar. Oysa öyküler öyle değildir. Onları bir oturuşta okuyup bitirmek mümkündür genellikle. Böylelikle zamansızlıktan yakınma imkanınız da olmaz. Otobüste giderken, bir kuyrukta sıra beklerken ya da öğle arasında çayınızı içerken bir yandan da öykü okuyabilirsiniz. Öykü okumak yeni yazarları keşfetmek ya da daha önce okumadığınız türleri denemek için iyi bir yoldur. Sırf nasıl yazdığını merak ettiğiniz için bir yazarın 600 sayfalık romanına başlamaktansa önce -varsa- öykülerini okumak o yazarın tarzını ve dilini daha çabuk kavramamızı sağlar.


Bu parçaya göre öykünün;

I. bir seferde tamamının okunabilmesi,
II. yeni yazınsal türlerle tanışmaya aracı olması,
III. olayları oluş sırasına göre vermesi

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
Soru: 23

Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
Soru: 24

(24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.)
(I) Sanatçılar, arada bir de olsa, hiç okumadıkları bir metinden yararlandıkları suçlamasıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. (II) Bazen de okudukları, bildikleri bir metinden yararlandıklarında bu suçlamadan kurtaramıyorlar kendilerini. (III) Örneğin 2004’te Sait Faik’in ölümünün 50. yılında yapılan sempozyuma katılan şair İlhan Berk, Salt Falk’te Dil isimli konuşmasında Abasıyanık’ın, öykünün yapısını değiştirmek için verili dili yıkıp yeniden yarattığım söyledi ve yazarın şiirsel dilinin ikinci Yeni şairlerini;
Ferit Edgü, Demir Özlü gibi yazarları etkilediğini belirtti. (IV) Bana göre de bir şair, bir yazar; o kitabı okumuş, ondan yararlanmış olabilir ve bunda elbette bir sakınca yoktur. (V) Her yazarın diğerlerinden etkilenme hakkı vardır.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 25

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 26

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisine yer verilmiştir?
Soru: 27

(27.-30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.)
Ayhan, Beril, Ceren, Didem, Efe, Funda ve Gönül adlı öğrenciler bir yemekhanede yemek almak için sıra beklemektedir. Yemekhanedeki kuyruk tek sıra hâlindedir. Bu öğrencilerin yemek alma sıralarıyla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:
- Ceren ve Didem arasında üç öğrenci vardır.
- Ceren, Ayhan’dan hemen sonra; Efe’den hemen önce yemek almıştır.
- Beril’den sonra iki kişi daha yemekhaneden yemek almıştır.
- Funda’nın önünde ve arkasında eşit sayıda öğrenci vardır.

Yemekhaneden en son yemek alan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 28

3. ve 5. sıralarda yemekhaneden yemek alan öğrenciler aşağıdakilerden hangileridir?
Soru: 29

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 30

Aşağıdakilerden hangileri Funda’dan önce yemekhaneden yemek almıştır?

Benzer Testler