KPSS 2020 Tarih Denemesi 8

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde çeşitli alanlarda ilk olma özelliğine sahip şahıslardan biri değildir?
Soru: 2

• Atabeylik sistemini ilk kez oluşturan Türk Devleti
• Gulam Sistemi'ni ilk kez uygulayan Türk Devleti
• Ahilik Teşkilatı'nı ilk kez oluşturan Türk Devleti
• Geleneksel Türk veraset sistemini uygulamayan

Türk Devleti Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki devletler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyıl’da Batı tarzı yenilikler yapan Osmanlı padişahlarından biri değildir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi yenilik taraftarlarınca gerçekleştirilmemiştir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin Osmanlı'ya yansıyan sonuçlarından biri değildir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda gelişen sanat dallarından biri değildir?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dönemi’nde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi’nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir?
Soru: 9

I. Ahmet Cevdet Paşa
II. Koçi Bey
III. Katip Çelebi
IV. Hoca Sadettin Efendi

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Duraklama Devri sorunlarına çareler aramıştır?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilali'nin getirdiği düşünce akımlarıyla bağdaşmaz?
Soru: 11

• Topraklarının Osmanlı devletine katılması ile Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması yolunda ilk adım atılmıştır.
• Osmanlılar, denizcilik alanındaki deneyimlerinden ve donanmalarından faydalanmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisine aittir?
Soru: 12

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan ıslahatlardan biri değildir?
Soru: 13

Osmanlı Devleti’nde; padişah tarafından seçilen üyeleri ömür boyu görevde kalan, üye sayısı Mebuslar Meclisi üye sayısının üçte birini aşmayan, çalışmalarını izleyiciler olmaksızın yürüten meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14

Türk milli edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer alan Türkçülük ve halkçılık görüşlerini savunan, Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer alan, aynı zamanda bu derneğin yayın organı olan derginin sorumluluğunu üstlenen, Milli Mücadele Dönemi'nde 1921’de Anadolu’ya geçerek Antalya, Adana, İzmir yörelerini dolaşarak halkın ve ordunun manevi gücünü artıran konuşmalar yapan milliyetçilik, milli kültür, milli birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Atatürk’ü etkileyen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 15

I. Yurdun bütünlüğü ve vatanın bağımsızlığı tehlikededir.
II. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
III. Müslüman olmayanlara siyasi hakimiyeti ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Yukarıdakilerden hangileri Amasya Genelgesi'nin hükümleri arasındadır
Soru: 16

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan büyük taarruzun yapıldığı sırada 27 Ağustos 1922'de Çiğiltepe'yi alacağına dair Mustafa Kemal'e söz veren ve bu sözünü yerine getiremediği için intihar eden 57. tümen komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 17

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması sürecinde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Soru: 18

• 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’yi en yaşlı üye sıfatıyla başkanlık eden
• Verdiği fetvalarla mili mücadeleye destek veren
• İstanbul’un 16 Mart 1920’de resmen işgalini telgrafla Mustafa Kemal’e bildiren
• Yaptığı ihbar sonucu 1926’da Mustafa Kemal’e düzenlemesi düşünülen suikastı önleyen

Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki şahıslar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Soru: 19

• 31 Mart İsyanını bastıran Hareket Ordusu’nun oluşturulduğu şehir
• Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurduğu şehir
• İstiklal Madalyası alan ilk şehir
• Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağının duyurulduğu ilk şehir

Yukarıdaki bilgiler ile aşağıdaki şehirler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Soru: 20

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
Soru: 21

11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi sonra ermiştir. Mudanya görüşmelerinde Ankara Hükümeti'ni Batı Cephesi'ndeki başarılarından dolayı İsmet İnönü temsil etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya görüşmelerine katılan ülkelerden birisidir?
Soru: 22

Aşağıdakilerden hangisinin uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağladığı söylenemez?
Soru: 23

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde Bayındırlık ve Ulaşım alanlarında yapılan çalışmalardan biri değildir?
Soru: 24

I ve II Beş Yıllık Sanayi Planı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 25

Milliyetler Cemiyetine başvuran Türkiye Boğazlardan asker bulundurma ve tam anlamıyla hakimiyet kurma hakkı istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin boğazlarda asker bulundurma ve silahlandırmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
Soru: 26

• Uygur Türklerinin haklarını savunan, Dünya Uygur Kongresi başkanlığını yapan günümüzde ABD'de sürgünde yaşanan politikacı ve aktivist
• 1995’te hayatını kaybeden Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele eden tıp doktoru ve siyasetçi
• Kırım Türklerinin haklarını savunan politikacı ve aktivist
• "Selvi Boylum Al Yazmalım" romanını kaleme alan ünlü Kırgız Edebiyatçı

Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki şahıslar eleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Soru: 27

• 1996’da Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan tarafından işbirliği amacıyla kurulan örgüt.
• 1955’te Türkiye-İran-Irak, İngiltere ve Pakistan’ın katılımıyla oluşturulan pakt.
• 1960 yılında Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuella gibi ülkeler tarafından kurulan örgüt.
• 1949 yılında sosyalist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan örgüt.

Yukarıdaki bilgiler ile aşağıdaki örgüt veya paktlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

Benzer Testler