KPSS 2020 Tarih Denemesi 4

Soru: 1

Bir Türk hakanının Büyük İskender ile yaptığı mücadeleleri anlatan, Kalaç Destanı adıyla da bilinen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Ahi teşkilatının kurulması han, kervansaray ve bedestenlerin inşa edilmesi Sinop ve Suğdak limanlarının fethedilmesi gelişmeleriyle Türkiye Selçuklu Devleti’nin ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

Sivas, Tokat, Amasya dolaylarında hakimiyet kurmuş: Yağıbasan Medresesi, Kayseri Ulu Cami eserleriyle ünlü Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Orhan Bey Dönemi’ndeki,

I. Divan teşkilatının kurulması
II. Vezir tayini yapılması,
III. Rumeli’ye geçilmesi

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin teşkilatlanma çalışmaları arasında gösterilebilir?
Soru: 5

Hint Deniz Seferlerine katılarak Portekizlilerle olan mücadelelerini “Miratü’lMemalik” adlı eserinde anlatan ünlü Osmanlı denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

III. Ahmet’in hükümdarlığını kapsayan 1718 - 1730 yılları arasındaki döneme Yahya Kemal “Lale Devri” ismini vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri dönemindeki gelişmelerden biri değildir?
Soru: 7

Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme sürecinde hükümdarın hukukun üstünlüğü ve kendisi için bağlayıcılığını kabul etmesi ilk olarak aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Soru: 8

Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki nakliye konusunda tüccarlara yardımcı olan ve ticari malların taşınmasını meslek edinen örgütün adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9

Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Ömer Seyfettin gibi fikir insanlarının öncülüğünü yaptığı, Türklerin bir bayrak altında toplanmasını amaçlar siyasal akımın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10

Osmanlı mimarisinde 1718 ve 1930 yılları arasındaki döneme “Geç Dönem” adı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde Geç Dönem eserleri içerisinde yer almaz?
Soru: 11

- Azak Kalesi’nin Osmanlı Devleti’ne bırakılması,
- İstanbul’daki Rus elçiliğinin kapatılması,
- Demirbaş Şarl’ın ülkesine serbestçe dönmesi

maddeleri aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?
Soru: 12

Osmanlı Devletinde minyatür sanatıyla uğraşan kişilere “nakkaş” denir.

Osmanlı Devleti minyatür sanatçıları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Soru: 13

I. Dünya Savaşı sırasında devletler arası bir çok gizli antlaşma yapılmıştır. Osmanlı Devleti’ni paylaşma amacı taşıyan gizli antlaşmalar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Soru: 14

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer,
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi

Yukarıda bir dörtlüğü verilmiş Mehmet Akif Ersoy’a ait şiir hangi tarihi olay üzerine yazılmıştır?
Soru: 15

Kuvayı-milliye birlikleri arasındaki uyumsuzluğu gidermek amacıyla "Galip Hoca" lakaplı Celal Bayar başkanlığında Muğla'da toplanan kongrenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 16

Kurtuluş savaşına hazırlık döneminde Anadolu da bir çok kongre yapılmış genelgeler yayınlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin maddelerinden biri değildir?
Soru: 17

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 18

Mondros Ateşkesi sonrasında işgallere karşı bölgesel çaplı yerel direniş hareketleri meydana gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kuavay-ı Milliye olarak adlandırılan bölgesel direniş hareketlerinin öncülerinden değildir?
Soru: 19

Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Yeni Türkiye’nin izleyeceği siyaset, belirsiz ve keyfî olamaz. Bizim siyasetimiz, kesinlikle milletin yetenek ve gereksinimiyle uyumlu olacaktır."

sözlerine bağlı olarak Türk dış politikasının özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?
Soru: 20

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi laiklik ilkesinin doğal bir sonucu olarak gerçekleşmemiştir?
Soru: 21

Atatürk Dönemi’nde eğitim ve öğretim alanında oluşturulan kurumlar çağdaş Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu insan neslini yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında oluşturulan eğitim kurumlardan değildir?
Soru: 22

Musul Sorunu’nu görüşmek üzere toplanan Haliç Konferansı’nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil etmiş, "Üç Devirde Bir Adam" adlı eseriyle ünlü devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 23

Türkiye Devleti, Ege Denizi’nde Bozkurt ve Lotus adlı gemilerin çarpışması sonucunda ortaya çıkan “Bozkurt-Lotus Olayı”nda aşağıdaki devletlerden hangisi ile sorun yaşamıştır?
Soru: 24

Türkiye Cumhuriyeti, Lozan sonrasında Milletler Cemiyeti’ne üye olmamakla beraber karşılaştığı sorunların çözümünde bu kurumun arabuluculuğunu kabul etmiştir.

Belirtilen özelliğe uygun durumlar arasında,

I. Patrikhane,
II. Nüfus Mübadelesi,
III. Hatay

sorunlarından hangileri gösterilebilir?
Soru: 25

Bolşevik Devrimi’nin lideri olup Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni kuran, iktisadi alanda NEP’i (Yeni Ekonomi Politikası) uygulayan; "Ne Yapmalı" ve "Kapitalizmin En Yüksek Aşaması: Emperyalizm" adlı eserleriyle ünlü devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 26

1973 Arap-İsrail savaşı sonrasında barışın sağlanması için ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in izlediği ve Camp David Anlaşması’na zemin hazırlayan politikaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 27

1986 yılında Bulgaristan’ın Türklere uyguladığı asimilasyon politikaları sonucunda Türkiye’ye sığınan 9 dünya, 6 olimpiyat rekoru kırarak Uluslar arası basın komisyonu tarafından "Dünyanın en iyi sporcusu” seçilmiş "Cep Herkülü" lakaplı sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler