KPSS 2020 Coğrafya Genel Tekrar Test 3

Soru: 1

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde tarımsal faaliyetlerin kısıtlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi insanları turizm faaliyetlerine yönelten faktörlerden biri değildir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
Soru: 4

Akdeniz Bölgesi’nin kıyısı ile iç kesimlerindeki tarımsal etkinlikler karşılaştırıldığında, kıyı kesimindeki tarımsal etkinlikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 5

Yukarıdaki haritada bazı illerin yakınından geçen enlem ve boylam dereceleri gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru: 6

Türkiye’de erozyonun fazla görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Soru: 7

Aşağıdaki bölgelerden hangisi şekerpancarının ekim alanı ve üretim miktarında ilk sırada yer alır?
Soru: 8

Yukarıdaki grafikte, Türkiye’de 2000-2005 yılları arasındaki buğday ve arpa üretim miktarları verilmiştir.

Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Soru: 9

Yukarıdaki haritada İstanbul-Eskişehir-Afyonkarahisar - Antalya karayolunun uzanışı gösterilmiştir.

Bu yol güzergâhlarını izleyerek İstanbul’dan Antalya’ya seyahat eden bir kişi, aşağıdaki geçitlerin hangisinden geçmek zorundadır?
Soru: 10

Yukarıdaki tabloda, Türkiye’de yer alan bazı il merkezlerinin ocak ve temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

Soru: 11

Ülkemiz sınırları içerisindeki en uzun akarsu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12

Olimpiyat oyunlan, olimpiyat yapılacak olan ülkelerin turizminde önemli bir güçtür. Çünkü yalnızca turist sayısında artış sağlanmakla kalmayacak, ülkenin tanıtımı konusunda önemli bir avantajı da beraberinde getirecektir. Oyunların ülkelere prestij kazandırma, altyapı ve çevre düzenlemeleri açısından olumlu yansımalan vardır.
Ayrıca başta turizm olmak üzere inşaat ve endüstri sektöründe insanlara yeni iş imkanlan da sağlamaktadır.

Bu parçadan, sportif faaliyetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Benzer Testler