KPSS 2020 Coğrafya Genel Tekrar Test 2

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan orman yangınlarını önlemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisine bakılarak, Sinop’un Antalya’dan daha kuzeyde yer aldığı savunulamaz?
Soru: 3

Akdeniz Bölgesi’nde,

• güneşli gün sayısının fazla olması
• kışların ılık geçmesi
• yerşekillerinin engebeli olması
• yazların sıcak ve kurak geçmesi

özellikleri, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Soru: 4

Yıllık yağış miktarının fazla olduğu eğimli arazilerde meydana gelen heyelanlar ile kış sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerde kar yağışlarına bağlı olarak oluşan çığ olaylan ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir.


Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanların hangilerinde, heyelan ve çığ olaylarının etkisiyle ulaşımda daha fazla aksamaların meydana gelmesi beklenir?
Soru: 5

Yukarıdaki tabloda aynı bölgede yer alan Manisa ve Afyonkarahisar’a ait bazı özellikler verilmiştir.

Bu illerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 6

Yukarıdaki haritada gösterilen bölümlerden hangisinde ekonomik faaliyet çeşitliliği daha azdır?
Soru: 7

Bir yörede ulaşımın gelişmesine paralel olarak aşağıdaki faaliyetlerden hangisi daha az gelişir?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği ürünler arasında yer almaz?
Soru: 9

Türkiye’de barajların kısa sürede dolma tehlikesi göstermesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Soru: 10

Türkiye’de kır yerleşmelerinde kerpiçten yapılmış meskenlerin yaygın olduğu bir yörenin,

I. yıllık yağış miktarının az olduğu
II. tarımda makine kullanımının fazla olduğu
III. mekanik çözülmenin yaygın olduğu
IV. büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu

durumlarından hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
Soru: 11

Türkiye’de bulunan uranyum ve toryum gibi madenlerin işletilmemesinde,

I. rezervlerinin yetersiz olması II. teknolojinin yetersiz olması
III. kullanım alanının yeterince yaygınlaşmaması
IV. maden yatağına ulaşımın zor olması

durumlarından hangileri etkili olmaktadır?
Soru: 12

Taşeli Yöresi, Çanakkale, Ardahan Platosu ve Tuz Gölü havzası Türkiye’de nüfuslanmanın en az olduğu yerlerdendir.

Bu yörelerde nüfuslanmaya engel olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Benzer Testler