KPSS 2020 Coğrafya Genel Tekrar Test 1

Soru: 1

Türkiye’nin doğal koşulları bazı tarım ürünlerinin sınırlı alanlarda yetişmesine olanak vermiştir.

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme alanının sınırlı olmasında doğal koşulların etkisi en azdır?
Soru: 2

Aşağıdaki illerin hangisinde yaz mevsiminin daha kurak geçtiği söylenebilir?
Soru: 3

Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alanda orman yangınlarının fazla olmasında;

I. orman örtüsünün seyrek olması,
II. yazların sıcak ve kurak olması,
III. tarım ve yerleşim alanı açmak için kasıtlı yangın çıkarma
IV. hava ve topraktaki nem oranının fazla olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Soru: 4

Aşağıdaki platolardan hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha fazladır?
Soru: 5

Doğal yetişme ortamında meyve ve sebzelerin mevsiminden önce yetiştirilmesine turfandacılık denir.

Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde turfanda sebzeciliğinin gelişmiş olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
Soru: 6

Yukarıdaki grafikte Türkiye’de yıllara göre buğday ekim alanı ve üretim miktarı gösterilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak;

I. Üretimin en fazla olduğu yıl 2005’tir.
II. Buğday üretimi sürekli artmıştır.
III. Buğday üretim alanı verilen yıllar arasında yaklaşık üç kat artmıştır.
IV. Kurak yıllarda buğday üretimi azalmıştır.
V. Birim alandan elde edilen verim en az 1999’da gerçekleşmiştir.

yargılarından kaç tanesine ulaşılabilir?
Soru: 7

Akdeniz Bölgesi’nde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerden biri de Hatay Yöresi’dir.

Bu durum üzerinde yörenin;

I. iklim koşullarının elverişli olması,
II. tarım alanlarının geniş olması,
III. demir-çelik fabrikasının bulunması,
IV. yazların kurak geçmesi

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
Soru: 8

Son yıllarda Türkiye’de hem dış satımın hem de dış alımın artmasına bağlı olarak dış ticaret hacmi artmaktadır.

Dış ticaret hacminin sürekli artmasında aşağıdakilerden hangisinin daha az etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 9

I. Ambarlı
II. Ovaakça
İli. Sarayköy
IV. Tunçbilek

Yukarıda verilen term ik santrallerden hangilerinde kullanılan enerji kaynağında dışa bağımlılık daha fazladır?
Soru: 10

İzmir, Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biridir.

Bu durumun oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

Benzer Testler